Σχέδια Βελτίωσης: Οι τελικοί πίνακες με τις εντάξεις στην Πελοπόννησο

Αναρτήθηκαν στην περιφέρεια Πελοποννήσου οι τελικοί πίνακες των δικαιούχων φυσικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων, για τις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3, μετά και την εξέταση των ενστάσεων.

Όπως προκύπτει από τις σχετικές αποφάσεις, στη δράση 4.1.1 περιλαμβάνονται 1092 επιλέξιμες αιτήσεις, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 43.860.161,68 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και

ΕΔΩ τον πίνακα για τα συλλογικά σχήματα