Σχέδια Βελτίωσης: Τουλάχιστον στο 20% της δημόσιας δαπάνης το πρώτο αίτημα πληρωμής – Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι ανά περιφέρεια

Την προσοχή των δικαιούχων των Σχεδίων Βελτίωσης όσον αφορά την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής εφιστά το ΥΠΑΑΤ. Σύμφωνα με νέο ενημερωτικό σημείωμα που έλαβαν οι Περιφέρειες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος», πρέπει:

Οι δικαιούχοι των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας που δεν εντάχθηκαν με την αρχική απόφαση ένταξης πράξεων, να υποβάλλουν πρώτο αίτημα πληρωμής έως συγκεκριμένες ημερομηνίες, προκειμένου να τηρήσουν την υποχρέωση της παραγράφου 4 του άρθρου 26 της 13158/2017 ΥΑ.

Ειδικότερα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

Ημερομηνία υποβολής πρώτου αιτήματος πληρωμής

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

27/10/2022

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

2/11/2022

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

29/10/2022

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

5/11/2022

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

30/10/2022

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

29/10/2022

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

10/11/2022

ΚΡΗΤΗΣ

 

23/11/2022

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

11/11/2022

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

2/11/2022

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

6/11/2022

 
Παράλληλα, οφείλουν να υποβάλλουν αίτημα πληρωμής για τουλάχιστον το 20% της δημόσιας δαπάνης του Σχεδίου τους έως τις 30 Νοεμβρίου 2022.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν υποβάλει ακόμα αίτημα πληρωμής πρέπει να μεριμνήσουν ώστε το πρώτο αίτημα πληρωμής να αφορά τουλάχιστον το 20% της δημόσιας δαπάνης. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν το πρώτο αίτημα πληρωμής δεν υπερβαίνει το 20% της δημόσιας δαπάνης, με δεδομένο ότι η εξέταση ενός αιτήματος πληρωμής απαιτεί χρόνο, ενδέχεται να μην υπάρχει επαρκής χρόνος για την επιβολή επιπλέον αιτήματος πληρωμής έως τις 30 Νοεμβρίου. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος της απένταξης του δικαιούχου λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 26 της 13158/2017 ΥΑ.

Ιόνια και Βόρειο Αιγαίο
Όσον αφορά τους δικαιούχους των Περιφερειών Ιονίων νήσων και Βορείου Αιγαίου:

  • Εάν δεν έχουν υποβάλει ακόμα το πρώτο αίτημα πληρωμής, αυτό πρέπει να υποβληθεί έως τις 30/11/2022 και δεν μπορεί να υπολείπεται του 20% της δημόσιας δαπάνης.
  • Εάν έχουν υποβάλει πρώτο αίτημα πληρωμής πριν τις 31/8/2022 και αυτό υπολείπεται του 20% της δημόσιας δαπάνης, πρέπει μέχρι τις 30/11/2022 να υποβάλλουν και άλλο αίτημα πληρωμής ώστε αθροιστικά τα αιτήματα πληρωμής να ξεπερνούν το 20% της δημόσιας δαπάνης.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι του Βορείου Αιγαίου που έχουν ενταχθεί με την 1916/12-03-2021 απόφαση ένταξης πράξεων, οφείλουν να υποβάλλουν το πρώτο αίτημα πληρωμής τους έως τις 12/03/2023 και αυτό δεν πρέπει να υπολείπεται του 20% της δημόσιας δαπάνης.