Σχολή Ασωμάτων: Προχωρούν έργα και μελέτες για τη λειτουργία του Δικτύου Έρευνας και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης και επαναλειτουργία της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής

Προχωρά η περίφραξη των ακινήτων και η μελέτη των κτιρίων της Σχολής Ασωμάτων σύμφωνα με το διοικητικό συμβούλιο της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «Δίκτυο Έρευνας και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης Σχολής Ασωμάτων».

Σκοπός της εταιρείας, που αποτελεί μία σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Αμαρίου, είναι σύμφωνα με την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, κοινωφελής, ερευνητικός και αναπτυξιακός και αφορά στην αξιοποίηση – αναβάθμιση του πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων και του περιβάλλοντος χώρου και τη λειτουργία του ως «Πρότυπο Μεσογειακό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας σε ξηροθερμικές περιοχές».

Επίσης θα επαναλειτουργήσει η Πρακτική Γεωργική Σχολή Ασωμάτων, με στόχο τη διατήρηση, αναβάθμιση και διάθεση γενετικού υλικού ντόπιων φυλών αιγών και προβάτων της Περιφέρειας Κρήτης, την ερευνητική υποστήριξη του παραγωγικού συστήματος της αιγοπροβατοτροφίας και γενικά της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης των προϊόντων της, τη διαρκή διάχυση τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης των κτηνοτρόφων για τη στήριξη της νησιωτικής κτηνοτροφίας και της κτηνοτροφίας των ξηροθερμικών περιοχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ