Σύγκρουση στη βουλή με αφορμή τη συνδεδεμένη ενίσχυση στο πορτοκάλι

πορτοκαλιών

Πρώτη επίσημη «μάχη» για το πορτοκάλι ανάμεσα πλέον, σε δυο βουλευτές, που αναβαθμίστηκαν στον αγροτικό τομέα, ο μεν Βασίλης Κόκκαλης, βουλευτής Λάρισας των ΑΝΕΛ, ανέλαβε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με αρμοδιότητα στη φυτική παραγωγή, ο δε, Γιώργος Στύλιος, βουλευτής Άρτας, είναι πλέον αναπληρωτής τομεάρχης Αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ.Στύλιος σημείωσε πως η κυβέρνηση και κυρίως ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευάγγελος Αποστόλου δεν ενδιαφέρεται για τους πορτοκαλοπαραγωγούς καθώς θα μπορούσε να δώσει καλύτερη στήριξη για τους πορτοκαλεώνες αλλά δεν το έπραξε, αντ΄ αυτού έδωσε χαμηλή τιμή στη συνδεδεμένη ενίσχυση για το πορτοκάλι, με αποτέλεσμα κονδύλια να μείνουν αδιάθετα και να καλείται η Ελλάδα να τα επιστρέψει στην Κοινότητα, καθώς δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει για άλλο σκοπό.

Ειδικότερα, όπως σημείωσε ο βουλευτής Άρτας της ΝΔ,  με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό δικαιούχοι για τη συνδεδεμένη ενίσχυση είναι οι αγρότες που παραδίδουν για χυμοποίηση ανά έτος τουλάχιστον επτά τόνους πορτοκάλια ανά εκτάριο. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παραδόσεων και το σύνολο των εκτάσεων των πορτοκαλεώνων, που με τη σειρά του προκύπτει από τις δηλώσεις ενιαίας αίτησης ενίσχυσης που καταθέτουν οι παραγωγοί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δε ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης, με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και τις υπουργικές αποφάσεις, προσδιορίζεται ότι είναι 316 ευρώ ανά εκτάριο, περίπου 31 ευρώ ανά στρέμμα. Το ποσό αυτό οι δικαιούχοι καλλιεργητές θα έπρεπε να το έχουν εισπράξει εντός του Ιουνίου.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ΚΥΑ ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για συνδεδεμένη ενίσχυση για τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση για το έτος 2015 ανέρχεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, ενώ τα ενεργοποιημένα στρέμματα είναι μόλις 115.000  τα στρέμματα αναφοράς είναι 285.000 αλλά το υπουργείο, σημείωσε ο κ.Στύλιος (Κοιν.Κανονισμός 639/2014, άρθρο 53 παρ.2) επέλεξε να πληρώσει τη συγκεκριμένη ενίσχυση με βάση την ενδεικτική τιμή με αποτέλεσμα τα 2/3 του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμένου ποσού να μείνουν αδιάθετοι και οι πόροι να κινδυνεύουν να επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο νέος υφυπουργός Βασίλης Κόκκαλης υποστήριξε ότι δεν θ΄ακολουθηθούν πρακτικές του παρελθόντος και σημείωσε πως βάσει του κανονισμού «η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να χορηγείται μόνο σε εκείνους τους τομείς όπου συγκεκριμένα είδη γεωργικής δραστηριότητας ή συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες» ενώ με το άρθρο 53 εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συνδεδεμένη στήριξη. Υπενθυμίζουμε ότι για να υπάρξει η σχετική στήριξη πρέπει ο παραγωγός να παραδίδει όλο το προϊόν κι όχι μέρους αυτού.

Κατά τον κ.Κόκκαλη τα τελευταία χρόνια στο νομό Άρτας μειώθηκε η παράδοση εσπεριδοειδών προς χυμοποίηση κι από τα 280.000 εκτάρια με πορτοκάλι δηλώθηκαν για χυμοποίηση 110.000 και εξ αυτών μόλις για τα 39.000 υπήρξαν παραστατικά και τιμολόγια.

Ο κ.Κόκκαλης σημείωσε ότι το καθεστώς στήριξης δεν μπορεί να είναι εις βάρος των νωπών προϊόντων, διότι ουδείς θα παραδίδει την παραγωγή ή θα παράγει πορτοκάλια, διότι πρόκειται για καθεστώς στήριξης και όχι για αποκατάσταση.