Σύλλογοι Γεωπόνων Εμπόρων Γεωργικών Εφοδίων: Κατά της ΚΥΑ για τη διαχείριση κενών συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων

“Από την πρώτη στιγμή που «διέρρευσε» και ήρθε σε γνώση μας ένα σχέδιο ΚΥΑ που μας εμπλέκει άμεσα και αποκλειστικά στην διαχείριση κενών συσκευασίας, επιδιώξαμε την συνάντηση με όποιον αρμόδιο είχε την ευθύνη για να ενημερωθούμε και να διατυπώσουμε τις απόψεις μας” αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Σύλλογοι Γεωπόνων Εμπόρων Γεωργικών Εφοδίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι Σύλλογοι εκφράζουν την διαφωνία τους με το εν λόγω σχέδιο ενώ όπως τονίζουν «είναι αδύνατο να επιτύχει σημαντικούς στόχους συλλογής κενών συσκευασίας και είναι καταδικασμένο, λόγω των υψηλών απαιτήσεων και του αυξημένου κόστους, σε αποτυχία».

Ακολουθεί η ανακοίνωση των Συλλόγων Γεωπόνων Εμπόρων Γεωργικών Εφοδίων:

«Σχετικά με τη Διαχείριση κενών συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων»

Η διαχείριση των κενών συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων αποτελεί ένα σημαντικό και χρονίζον πρόβλημα, που μπορεί να επιλυθεί μόνο με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε μια ουσιαστική συνεννόηση που θα καταλήγει σε συγκεκριμένες, εφικτές και αποτελεσματικές αποφάσεις.

Από την πρώτη στιγμή που «διέρρευσε» και ήρθε σε γνώση μας ένα σχέδιο ΚΥΑ που μας εμπλέκει άμεσα και αποκλειστικά στην διαχείριση κενών συσκευασίας, επιδιώξαμε την συνάντηση με όποιον αρμόδιο είχε την ευθύνη για να ενημερωθούμε και να διατυπώσουμε τις απόψεις μας.

Επαναλαμβάνουμε, για ακόμη μια φορά, την διαφωνία μας με το εν λόγω σχέδιο, το οποίο αδιαφορεί για την δυνατότητα που έχουν, αλλά και για το λειτουργικό κόστος που θα επωμιστούν, χιλιάδες καταστήματα ΦΠΠ σε όλη την χώρα. Εκτιμούμε, επιπλέον, πως το συγκεκριμένο σχέδιο είναι αδύνατο να επιτύχει σημαντικούς στόχους συλλογής κενών συσκευασίας και είναι καταδικασμένο, λόγω των υψηλών απαιτήσεων και του αυξημένου κόστους, σε αποτυχία!

Θεωρούμε αδιανόητο να νομοθετηθεί, καθ’ υπαγόρευση κάποιων ιδιωτών (εν προκειμένω, των εταιριών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι οποίες παρότι προμηθευτές μας απέφυγαν κάθε συνεννόηση και γόνιμο διάλογο μαζί μας!) η υποχρέωση άλλων ιδιωτών (καταστήματά εμπορίας ΦΠΠ) να συλλέγουν-ελέγχουν-ζυγίζουν-καταγράφουν τα κενά συσκευασίας που παράγονται από τους πρώτους!

Είναι δεδομένο ότι παραμένουμε ανοιχτοί σε κάθε διάλογο για ένα σύστημα διαχείρισης των κενών συσκευασίας, με γνώμονα την πιο αποτελεσματική λύση για να σταματήσει το αίσχος της αυθαίρετης και άναρχης απόρριψής τους στο περιβάλλον και αναλαμβάνοντας το μερίδιο που μας αφορά.

Άλλωστε, ήδη έχουμε αναλάβει συγκεκριμένη υποχρέωση που είναι ενημερωτικού/συμβουλευτικού χαρακτήρα όπως αναφέρεται και στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 28 της με αριθ. 8197/90920/2013 (Β΄1883) Κ.Υ.Α.)».