Σύλλογος εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας: Διαχείριση των υδάτινων πόρων από δημόσιο φορέα και όχι από Ανώνυμη Εταιρεία

Νέα πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν την Τετάρτη 20 Μαρτίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, επί της οδού Θεοφράστου και Καλλισθένους 27 με θέμα την επικείμενη δημιουργία ενιαίου Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.) με την μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, απευθύνει ο Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας. Προσκεκλημένοι από τον Σύλλογο Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας στην επόμενη ανοιχτή συνάντηση θα είναι οι βουλευτές της Θεσσαλίας, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι δήμαρχοι, τα ΤΟΕΒ, ο ΓΟΕΒ, τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, η ΟΣΥΑΠΕ, οι Αγροτικοί Σύλλογοι, η ΕΜΔΥΔΑΣ, η ΠΟΜΗΤΕΔΥ, το ΓΕΩΤΕΕ, το Τεχνικό και Εμπορικό Επιμελητήριο, οι ΔΕΥΑ, τα ΜΜΕ και όλοι οι πολίτες της Θεσσαλίας.

Υπενθυμίζεται ότι μια πρώτη ανοιχτή συζήτηση διοργανώθηκε την Παρασκευή στην οποία συμμετείχαν υπάλληλοι των ΤΟΕΒ και του ΓΟΕΒ, περιφερειακοί σύμβουλοι, τα μέλη του ΔΣ του ΣΕΠΕΘ και υπάλληλοι της Δ/νσης Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ. Καταγγέλθηκε η κυβερνητική πρόθεση για την παράδοση της διαχείρισης των υδάτων της Θεσσαλίας σε Ανώνυμη Εταιρεία και η πολιτική ιδιωτικοποίησης του νερού που έχει ήδη ξεκινήσει με την Οδηγία 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετωπίζει το νερό ως εμπόρευμα, αδιαφορώντας για τις συνέπειες, τόσο για τις λαϊκές οικογένειες όσο και τους αγρότες. Οι συνάδελφοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εργάζονται στη Διεύθυνση Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ είναι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ με νόμιμες διαδικασίες και καλύπτουν οργανικές θέσεις σύμφωνα με το οργανόγραμμα της Περιφέρειας. Η αυτοδίκαιη μεταφορά τους σε μία Ανώνυμη Εταιρεία θα επηρεάσει το εργασιακό τους καθεστώς. Η κατάργηση της οργανικής θέσης στην οποία είναι διορισμένοι και η μετάβαση τους σε καθεστώς μη μονιμότητας, θα τους εκθέσει στον κίνδυνο να βρεθούν μετέωροι, σε ενδεχόμενες αποφάσεις μείωσης του ανθρώπινου δυναμικού, ως αποτέλεσμα των πολιτικών που ασκούνται από τις ΑΕ στα πλαίσια της μεγιστοποίησης των κερδών τους, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται εκχώρηση των Κρατικών ΑΕ σε ιδιώτες, η οποία πιστεύουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι προδιαγεγραμμένη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τη σύστασή της η  συγκεκριμένη Διεύθυνση της Περιφέρειας, ανέλαβε μεγάλο όγκο αρμοδιοτήτων που πριν τη σύστασή της διεκπεραιωνόταν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Η δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας και η απορρόφηση της Δ/νσης Υδροοικονομίας και των ΤΟΕΒ προβληματίζει, καθώς η σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι ορθότερη από έναν δημόσιο φορέα, την Περιφέρεια Θεσσαλίας η οποία μεριμνά για το όφελος των πολιτών της παρά από μια Ανώνυμη Εταιρεία η οποία μεριμνά για την αύξηση των κερδών της. Το νερό για τον κάμπο της Θεσσαλίας είναι η πηγή της ανάπτυξής και της ευημερίας του. Η διαχείρισή του από μια Ανώνυμη Εταιρεία θα εγκλωβίσει όλους τους αγρότες σε αυξημένες τιμολογιακές πολιτικές. Πρόκειται για τη γνωστή πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και απαξίωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών, η οποία αποδυναμώνει το φορέα της Περιφέρειας και θέτει τους πολίτες ομήρους των ιδιωτικών εταιρειών που μόνο σκοπό έχουν την αύξηση των κερδών τους. Οι εκπρόσωποι των ΤΟΕΒ ανέφεραν ότι με προσωπική εργασία και εκτός του κανονικού ωραρίου συμμετέχουν και βοηθούν στην εξυπηρέτηση των αγροτών εκφράζοντας την ανησυχία τους για το μέλλον. Ο ΣΕΠΕΘ είναι κάθετα αντίθετος στην κατάργηση οποιασδήποτε οργανικής μονάδας και σε οποιαδήποτε αλλαγή εργασιακής σχέσης ή προσπάθειας  επηρεασμού της υπηρεσιακής εξέλιξης όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Είναι κάθετα αντίθετος στη δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας και στην  απορρόφηση από αυτήν της Δ/νσης Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ τη στιγμή που η βασική αρμοδιότητα της εν λόγω υπηρεσίας θα είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η εποπτεία της λειτουργίας των ΟΕΒ. Δημιουργείται Ανώνυμη Εταιρεία για να διαχειριστεί το μεγαλύτερο δημόσιο αγαθό που αποτελεί το βασικό πυλώνα ανάπτυξης και  ευημερίας του Θεσσαλού. Ο κίνδυνος να εγκλωβιστούν οι Θεσσαλοί αγρότες σε αυξημένες τιμολογιακές πολιτικές από μία Ανώνυμη Εταιρεία και μεγάλο ποσοστό εκτάσεων που αρδεύονται σήμερα να είναι αδύνατο να αρδευτούν είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτός. Η λύση της δημιουργίας νέων φορέων παρακάμπτοντας τις υπάρχουσες υπηρεσίες για να λυθούν χρόνια προβλήματα είναι τουλάχιστον αναποτελεσματική (βλέπε φορέας Διαχείρισης Κάρλας). Η εκκαθάριση των ΤΟΕΒ θα καθυστερήσει να υλοποιηθεί οπότε δεν θα δοθεί λύση στα προβλήματα  που ήδη υπάρχουν. Είναι φανερό ότι η μεθόδευση ιδιωτικοποίησης του νερού της Θεσσαλίας μέσω της παράδοσης της διαχείρισης σε Ανώνυμη Εταιρεία, αποτελεί προπομπό για την υπόλοιπη χώρα.

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε: Η Δ/νση Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ να αναβαθμιστεί και  να αναλάβει τον πραγματικό της ρόλο σύμφωνα με το οργανόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Να συζητηθεί άμεσα η επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ της Δ/νσης Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με στόχο τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής συνεργασίας και παράλληλης συντόμευσης των διαδικασιών που συνεπάγονται την κατανάλωση εργατοωρών σε ήσσονος σημασίας αρμοδιότητες. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει  χρόνος πραγματικών ελέγχων και συντονισμού των εμπλεκομένων που είναι και η ουσία της διαχείρισης. Να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο συντονιστικό όργανο με δικαιοδοσία άμεσης δράσης σε έκτακτες καταστάσεις.  Το όργανο αυτό, να εποπτεύεται άμεσα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Όλες οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με την διαχείριση του νερού και τα απαιτούμενα έργα υπάγονται και εκτελούνται από οργανική μονάδα δημόσιου φορέα. Το νερό είναι κοινωνικό δικαίωμα, δεν μπορεί να αποτελεί εμπόρευμα.