Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS +

Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS +

Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος κατάρτισης Γεωπόνων – Φυτοϋγειονομικών Ελεγκτών της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+.

Η δεύτερη ροή κινητικότητας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου κινητικότητας που υπέβαλε η Περιφέρεια Θεσσαλίας και αφορά στην εκπαίδευση γεωπόνων του τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας σε θέματα σχετικά με τα αντικείμενα αρμοδιότητάς τους, το οποίο εγκρίθηκε από το ΙΚΥ, στην Λισαβόνα της Πορτογαλίας με τη συμμετοχή των γεωπόνων Αγγελική  Εξάρχου και Αθηνά Μαλάκου.

Κατά την παραμονή τους στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας επισκέφτηκαν δημόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρίες, όπου ενημερώθηκαν για θέματα σχετικά με καλές πρακτικές στην  φυτοπροστασία, την ανακύκλωση των κενών συσκευασιών των φυτοφαρμάκων, τη διαχείριση του εναπομείναντος ψεκαστικού διαλύματος από τη χρήση ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και για καινοτόμα σχέδια στον αγροτικό τομέα.

Επισκέφτηκαν την Πορτογαλική Υπηρεσία Περιβάλλοντος APAMBIENTE, όπου ενημερώθηκαν από την Eng. Mafalda Mota για τις δραστηριότητες του ιδρύματος και κυρίως για τις μεθόδους ανακύκλωσης των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη Smart Farm της Anipla (Εθνική Ένωση Βιομηχανιών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων), που βρίσκεται στην Companhia das Lezírias, όπου παρουσιάστηκαν καλές γεωργικές πρακτικές στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της τεχνολογίας HELIOSEC, που αποτελεί έναν απλό τρόπο διαχείρισης των υπολειμμάτων αγροχημικών μετά την εφαρμογή τους στον αγρό, μέσω της  συγκέντρωσής τους και στη συνέχεια της μείωσης του όγκου τους μέσω της φυσικής διαδικασίας εξάτμισης.

Επίσης παρουσιάστηκε η τεχνολογία EasyFlow των εταιριών BAYER και το agrotop, που είναι ένα κλειστό σύστημα μεταφοράς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων υγρής μορφής από την συσκευασία τους στη δεξαμενή του ψεκαστικού διαλύματος του ψεκαστήρα. Τα πλεονεκτήματα του συστήματος αυτού είναι η ασφαλής και χωρίς διαφυγή σύνδεση της συσκευασίας του φυτοφαρμάκου με το ψεκαστικό μηχάνημα, η ακρίβεια στη δοσολογία του σκευάσματος, η ευκολία στην εγκατάσταση και το γρήγορο και αποτελεσματικό ξέπλυμα των κενών συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το EasyFlow έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει όλα τα πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος.

Επίσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων του Συνεταιρισμού Ben Agro στο Benavente, στο κέντρο επιθεώρησης ψεκαστικών μηχανημάτων και στο σημείο διαχείρισης των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων του συνεταιρισμού σύμφωνα με το ολοκληρωμένο σύστημα συσκευασίας και διαχείρισης γεωργικών φαρμάκων. Ακολούθησε ενημέρωση για τη λειτουργία του φορέα διαχείρισης αποβλήτων στη γεωργία (VALORFITO). Οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους παραπάνω οργανισμούς συνέβαλαν στη βελτίωση των γνώσεών τους σε θέματα σχετικά με τη διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων και των υπολειμμάτων του ψεκαστικού διαλύματος, τομείς ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας που συμμετείχε στο αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΣΥΦ στην χώρα μας. Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις που είχαν ως βασικό αντικείμενο την ενημέρωση σε θέματα σχετικά με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Αρχικά στο Espaços da Tapada, με έκταση περίπου 1000 στρεμμάτων, περιτριγυρισμένο από ένα τοίχο που το έχει προστατεύσει με τα χρόνια από την αστική ανάπτυξη και διαθέτει διάφορους χώρους πρασίνου και υποδομές ανοιχτές στο κοινό, συμπεριλαμβανομένου ενός σημαντικού βοτανικού αποθέματος διεθνώς αναγνωρισμένου που συμβάλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, όπου βρίσκονται το Ανώτερο Ινστιτούτο Γεωργίας (Instituto Superior de Agronomia) και οι Βοτανικοί Κήποι (Jardim Botânico da Ajuda). Στη συνέχεια στο θερμοκήπιο Estufa Fria, που αποτελείται από τρεις κήπους με φυτά διαφορετικών κλιματικών συνθηκών και βρίσκεται στο πάρκο Eduardo VII στη Λισαβόνα και έχει ως αποστολή την προώθηση της διατήρησης της βιοποικιλότητας και τη βιωσιμότητά της.

Τέλος το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στην εταιρεία INOVISA, όπου παρουσιάστηκαν καινοτόμα έργα στον τομέα της γεωργίας. Κατά την παραμονή τους στην Πορτογαλία βελτιώθηκε η γλωσσική τους ικανότητα στην Αγγλική γλώσσα και δημιουργήθηκαν επαφές και δίοδοι συνεργασίας με Πορτογάλους συναδέλφους. Σε όλους τους παραπάνω φορείς πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τα ιδιαίτερα αγροτουριστικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και δόθηκε σχετικό πληροφοριακό υλικό που έχει εκδώσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της περιοχής και των προϊόντων της.