Συμπεράσματα της Πανελλήνιας Συνάντησης Φυτοπροστασίας

Επιστημονικές εργασίες με άμεση εφαρμογή στην πράξη

Συμπεράσματα της Πανελλήνιας Συνάντησης Φυτοπροστασίας

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τριήμερες εργασίες της 7ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φυτοπροστασίας που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με μια σειρά άλλων φορέων στο Δημοτικό Ωδείο της Λάρισας. Κατά τη διάρκεια της Πανελλήνιας Συνάντησης, παρουσιάστηκαν λύσεις σε σημαντικά και επίκαιρα ζιζανιολογικά, εντομολογικά και φυτοπαθολογικά προβλήματα, που απασχολούν τους παραγωγούς και τους γεωπόνους εφαρμογών, από τους καλύτερους και πιο εξειδικευμένους επιστήμονες.

Ως εκ τούτου επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό ο σκοπός του Συνεδρίου που είναι η παρουσίαση αποτελεσμάτων  επιστημονικών εργασιών με άμεση εφαρμογή στην πράξη προς την κατεύθυνση της επίλυσης προβλημάτων φυτοπροστασίας. Παράλληλα αναδείχτηκε ο μεγάλος αριθμός προκλήσεων, που υπάρχουν στην Ελληνική Γεωργία, όπως η σύγχρονη τεχνολογία, η γεωργία ακριβείας κ.α. και η ανάγκη να βρεθούν τρόποι προσαρμογής τους στα ελληνικά δεδομένα.

Παρουσία αξιόλογων επιστημόνων και εκπροσώπων του ΥΠΑΑΤ και σημαντικών αγροτικών φορέων τονίστηκε η ύπαρξη ανοιχτών θεμάτων φυτοπροστασίας και σημαντικής έρευνας που έχει γίνει, η οποία χρειάζεται να διαχυθεί στους αγρότες, τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

Απολογισμός Δ. Σταυρίδη

Εμφανώς ικανοποιημένος ο προϊστάμενος του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Π.Ε Λάρισας και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Δημήτρης Σταυρίδης, μιλώντας στην «Ε» έκανε τον απολογισμό του Συνεδρίου: Η εφαρμογή της οδηγίας για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών και η επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης συζητήθηκαν διεξοδικά και καταδείχτηκε η ανάγκη ουσιαστικής κατάρτισης των καλλιεργητών, προκειμένου να διασφαλιστούν οι στόχοι της οδηγίας αυτής.

Επισημάνθηκε από τους περισσότερους εισηγητές η αναγκαιότητα της εφαρμογής της ολοκληρωμένης  φυτοπροστασίας και επιπρόσθετα να αξιοποιηθεί η υφιστάμενη γνώση και εμπειρία, καθώς και να προχωρήσουν τα ζητήματα της πιστοποίησης των ψεκαστικών μηχανημάτων, αλλά και των επαγγελματιών χρηστών. Τέλος δόθηκε έμφαση στο επίκαιρο θέμα της συνταγογράφησης, που πρόσφατα εφαρμόστηκε και καταγράφηκαν τα προβλήματα στην πράξη.

Εξίσου σημαντική ήταν η ευκαιρία, που δόθηκε μέσα από το Συνέδριο να συναντηθούν όλοι όσοι έχουν κοινό αντικείμενο, να ανταλλαχθούν ιδέες, απόψεις και πορίσματα ερευνών σε θέματα φυτοπροστασίας, μέσα στην ιδιαίτερα φιλόξενη πόλη της Λάρισας, πρωτεύουσα της κατ’ εξοχήν αγροτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Να σημειωθεί πως τα συμπεράσματα τις αμέσως επόμενες ημέρες θα συνταχθούν και θα επιδοθούν στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, ώστε με τις κατάλληλες ενέργειες να επιλυθούν σημαντικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας.