Συνδεδεμένες ενισχύσεις αιγοπροβατων: Έως 31 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για διορθώσεις

Έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος διοικητικής πράξης διόρθωσης του αριθμού αιτούμενων ζώων συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβάτων. Ειδικότερα, και σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε περίπτωση που κατά την υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2020 καταχωρίστηκε εσφαλμένος αριθμός αιτούμενων ζώων συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβάτων λόγω λανθασμένης εκτίμησης αναφορικά με την τελικά παραδοθείσα ποσότητα γάλακτος στη λήξη του έτους, οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 αίτημα διοικητικής πράξης διόρθωσης του αριθμού των αιτούμενων ζώων:

 Συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβάτων στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος.

 Συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβατοτρόφων.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων πραγματοποιείται στην εφαρμογή: https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/gaee2020/#/EdetedeaeehdSearch