Συνδεδεμένες Ενισχύσεις: Διοικητικός έλεγχος ορθής καταχώρησης ποσοτήτων που παραδόθηκαν

Οδηγίες διοικητικού ελέγχου σχετικά με την ορθότητα καταχώρησης των ποσοτήτων που παραδόθηκαν στο πλαίσιο των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων έτους 2020 εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, οι οδηγίες αφορούν τον έλεγχο για τις παραδόσεις προϊόντος για μεταποίηση (περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες ενισχύσεις Βιομηχανικής Τομάτας, Ροδάκινων χυμοποίησης και Πορτοκαλιών χυμοποίησης) και για παραδόσεις προϊόντος χωρίς μεταποίηση (Περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για την καλλιέργεια Ρυζιού, Σπαραγγιού, Ζαχαροτεύτλων, Σπόρων σποράς και Σταφίδας).

Δείτε εδώ τις οδηγίες