Αυτό το άρθρο είναι 9 μηνών

Συνδεδεμένη Αραβοσίτου: Βασική προϋπόθεση η προσκόμιση τιμολογίου, αλλά όχι για όλους

Τι ισχύει για τη χορήγησή της
25/09/2023
5' διάβασμα
syndedemeni-aravositou-vasiki-proypothesi-i-proskomisi-timologiou-alla-ochi-gia-olous-301985

Για τη χορήγηση της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης αραβοσίτου για το έτος 2023 προϋπόθεση αποτελεί η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος σε μεταποιητική μονάδα, κτηνοτρόφο ή έμπορο του προϊόντος, υπογραμμίζεται στη σχετική Υπουργική Απόφαση.

Στην περίπτωση όμως που ένας δικαιούχος διατηρεί παράλληλα κτηνοτροφική εκμετάλλευση, απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς σπόρου για το μέρος της παραγωγής που προορίζεται για ζωοτροφή και αυτό, όπως σημειώνει το ΥΠΑΑΤ, «υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό, το είδος και τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε αραβόσιτο».

Προϋπολογισμός

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης της Συνδεδεμένης για τον αραβόσιτο, ο ετήσιος προϋπολογισμός της παρέμβασης για την περίοδο 2023-2027 ανέρχεται στα 42.350.000 ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 στα 211.750.000 ευρώ.

gaia-sense

Η έκταση αναφοράς της Συνδεδεμένης για κάθε έτος της περιόδου καθορίζεται σε 77.000 εκτάρια, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές με υδατικά συστήματα των οποίων τα ύδατα είναι σε καλή κατάσταση από ποσοτική και ποιοτική πλευρά. Η εκτιμώμενη τιμή ενίσχυσης είναι 550 ευρώ/εκτάριο (55 ευρώ/στρέμμα). Εκτιμάται, δε, ότι για την περίοδο 2023-2027, η απόκλιση από τη μοναδιαία τιμή θα κυμανθεί σε ±15%. Επομένως, η ελάχιστη και η μέγιστη μοναδιαία τιμή εκτιμώνται σε 468 ευρώ/εκτάριο και 633 ευρώ/εκτάριο, αντίστοιχα.

Παράδειγμα για τον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας

Αιγοπρόβατα

Σύστημα
Εκτροφής

Αριθμός ημερών
παραμονής
στον στάβλο

Ενδεικτική ποσότητα
καταναλισκόμενου
αραβοσίτου
σε Kg/ζώο/έτος

Μ.Β.: 50-60kg

Απόδοση σε γάλα:
180kg/έτος

Ημιεντατικό

200

100

Εντατικό

365

145

Απόδοση σε γάλα:
300kg/έτος

Ημιεντατικό

250

165

Εντατικό

365

180

Ενδεικτική κατανάλωση αραβοσίτου/αιγοπρόβατο
(Μέσου Βάρους 50-60 Kg)/έτος, ανάλογα με το σύστημα εκτροφής και μέση απόδοση σε γάλα/έτος

 

Προϋποθέσεις

Οι δικαιούχοι της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης αραβοσίτου είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν αραβόσιτο σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό μία σειρά προϋποθέσεων.

Πρώτη και βασική προϋπόθεση είναι να χρησιμοποιούν τουλάχιστον 25 κιλά σπόρου αραβοσίτου ανά εκτάριο ή 70.000 σπόρους ανά εκτάριο, δηλαδή η απαιτούμενη ελάχιστη ποσότητα σπόρου προς σπορά ποικιλιών (υβριδίων) αραβοσίτου να είναι 2,5 κιλά/στρέμμα ή 7.000 σπόροι/στρέμμα, για τον οποίο πρέπει να προσκομίζουν αντίστοιχο τιμολόγιο αγοράς.

Άλλη βασική προϋπόθεση είναι να παραδίδουν κατ’ ελάχιστον 9 τόνους προϊόν ανά εκτάριο ή 40 τόνους ενσίρωμα ανά εκτάριο. «Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος σε μεταποιητική μονάδα, κτηνοτρόφο ή έμπορο του προϊόντος», σημειώνεται στη σχετική υπουργική απόφαση.

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι διατηρούν παράλληλα κτηνοτροφική εκμετάλλευση, απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς σπόρου για το μέρος της παραγωγής που προορίζεται για ζωοτροφή και αυτό υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό, το είδος και τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε αραβόσιτο.

Εξαιρούνται

Ωστόσο, δεν απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης για το μέρος της ζωοτροφής που προορίζεται για τα ζώα της εκμετάλλευσής τους (περίπτωση της απουσίας τιμολογίων, όταν ο δικαιούχος ιδιοπαράγει αραβόσιτο και τον χρησιμοποιεί στα ζώα που εκτρέφει), το οποίο θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό, το είδος και τις διατροφικές απαιτήσεις εκάστου ζώου σε αραβόσιτο.

Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός της δυνητικής κατανάλωσης αραβοσίτου μπορεί να γίνει μόνο κατ’ εκτίμηση.

Σε ±15% η απόκλιση από τη μοναδιαία τιμή της Συνδεδεμένης σπόρων προς σπορά

Αν και το ακριβές ύψος κάθε Συνδεδεμένης Ενίσχυσης καθορίζεται κάθε χρόνο με Υπουργική Απόφαση, εντούτοις το ΥΠΑΑΤ δημοσιεύει την προτεινόμενη τιμή τους. Για το έτος 2023 και όσον αφορά τη Συνδεδεμένη για την παραγωγή σπόρων προς σπορά, η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης είναι 470 ευρώ/εκτάριο (47 ευρώ/στρέμμα).

Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 ανέρχεται στα 4.465.000 ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός για ολόκληρη δηλαδή την περίοδο 2023-2027 στα 22.325.000 ευρώ. Η έκταση αναφοράς για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 έχει καθοριστεί στα 9.500 εκτάρια.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ εκτιμάται ότι για την περίοδο 2023-2027 η απόκλιση από τη μοναδιαία τιμή θα κυμανθεί σε ±15%. Τα ποσοστά αυτά υπολογίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες αποκλίσεις της περιόδου 2017-2020 για τη συγκεκριμένη Συνδεδεμένη Ενίσχυση. Η ελάχιστη και η μέγιστη μοναδιαία τιμή εκτιμώνται σε 400 ευρώ/εκτάριο (40 ευρώ/στρέμμα) και 541 ευρώ/εκτάριο (54,1 ευρώ/στρέμμα), αντίστοιχα.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023