Σύνδεση της γνώσης με το χωράφι με διαμεσολαβητή την καινοτομία

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για τον ρόλο των συμβούλων ως διαμεσολαβητών καινοτομίας επαναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της EIP-AGRI. Όπως τονίζεται σε έκθεσή της, η διαμεσολάβηση καινοτομίας διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ανακάλυψη ιδεών, που προέρχονται από την πράξη και βοηθά στην ανάπτυξη συγκεκριμένων σχεδίων και έργων.

Επομένως, οι διαμεσολαβητές καινοτομίας είναι αυτοί που μπορούν να ανακαλύψουν καινοτόμες ιδέες, στηριζόμενοι στις ανάγκες των παραγωγών, να φέρουν σε επαφή δυνητικούς εταίρους και να συνδέσουν τους φορείς καινοτομίας με τον αγρότη. Σύμφωνα με την έκθεση οι γεωργικοί σύμβουλοι μπορούν να λειτουργήσουν ικανοποιητικά ως διαμεσολαβητές καινοτομίας, καθώς είναι εκείνοι που βρίσκονται ανάμεσα στους αγρότες και στην επιστήμη. Επίσης, είναι εκείνοι που γνωρίζουν τις ανάγκες και τα προβλήματα των αγροτών στο χωράφι και μπορούν να τα προωθήσουν σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς.

Οι περισσότεροι σύμβουλοι, σύμφωνα με την έκθεση, πρέπει να αποκτήσουν εμπειρία και εξειδίκευση στη διαμεσολάβηση καινοτομίας, να μάθουν ο ένας από τον άλλον και να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και σχέδια. Με αυτόν τον τρόπο, θα μάθουν να υποστηρίζουν αυτού του είδους τις συμβουλές, μεταφέροντας στον αγρότη τις εξελίξεις σε επίπεδο καλλιέργειας, αλλά και τεχνολογίας.

Οι αγροτικοί σύμβουλοι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τα παραπάνω, καθώς διαθέτουν ευρεία δίκτυα και είναι σε θέση να φέρουν κοντά τους σωστούς ανθρώπους. Λόγω της επαφής τους με τους αγρότες, μπορούν να συλλάβουν καινοτόμες ιδέες από την πρακτική εφαρμογή και να υποδείξουν τους τομείς στους οποίους υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη ή ενδιαφέρον.

Οι διαμεσολαβητές καινοτομίας, σύμφωνα με την έκθεση, θα πρέπει:

✱ Να είναι σε θέση να ακούσουν και να καταλάβουν ακριβώς το πρόβλημα/την ευκαιρία και το περιεχόμενο τους.

✱ Να είναι σε θέση να αναλύσουν το πρόβλημα/την ευκαιρία και πώς μπορεί να προσεγγιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (κόστος, παράγοντες, πηγή χρηματοδότησης κ.λπ.).

✱ Να έχουν ένα καλό δίκτυο για να βρουν ανθρώπους και πληροφορίες.

✱ Nα έχουν διαμεσολαβητικές ικανότητες για να επιδιώξουν συμβιβασμούς όπου χρειάζεται.

✱ Nα είναι προσανατολισμένοι στην ολοκλήρωση των σχεδίων και στον καταμερισμό των εργασιών.