Συνεργασία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με την Ένωση Μαστιχοπαραγών Χίου

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σειράς παρεμβάσεων και επενδύσεων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα στο νησί της Χίου, βρίσκονται στο επίκεντρο του πολυετούς Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και η θυγατρική εταιρία της Ένωσης Μαστιχοπαραγών Χίου «MEDITERRA AE».

Στόχοι είναι η αξιοποίηση φυσικών πόρων και αδρανών αγροτικών εκτάσεων του νησιού, με την αδιαμφισβήτητη τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής.

Μεταξύ άλλων, το Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει την οργάνωση πιλοτικού μαστιχώνα, την αξιοποίηση κτημάτων της Παλαιάς Γεωργικής Σχολής Χίου, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την εγκατάσταση μονάδας εκτροφής του παγκοσμίου φήμης Χιακού προβάτου καθώς και τη συνεργασία σε ερευνητικά έργα και εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα δύο μέρη εκφράζουν την πρόθεσή τους η συνεργασία να αποτελέσει την αναπτυξιακή θρυαλλίδα για την ενδυνάμωση του αγροδιατροφικού τομέα του νησιού κομίζοντας νέες ιδέες και πρακτικές. Παράλληλα, γνωστοποιούν ότι προτεραιότητά τους είναι η διεύρυνση της συνεργασίας με τη συμμετοχή και άλλων τοπικών ιδιωτικών φορέων και η επέκταση της σε περισσότερα θεματικά πεδία.