Συνεργασία συμβούλων και αγροτών για τη βιολογική γεωργία

Η συνεργασία αγροτών, συμβούλων και ερευνητών είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τους αγρότες βιολογικής καλλιέργειας. Η πλατφόρμα με το όνομα Organic Farm Knowledge δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «OK-Net Arable».

Το έργο, που ολοκληρώθηκε το 2018, είχε ως στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της βιολογικής καλλιέργειας αροτραίων καλλιεργειών στην Ευρώπη, βελτιώνοντας την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των αγροτών, των γεωργικών συμβούλων και των επιστημόνων.

Η πλατφόρμα, που εξακολουθεί να ανανεώνεται με πληροφορίες, επιτρέπει στους χρήστες να εξοικειωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις, το πλαίσιο και τις έννοιες της βιολογικής καλλιέργειας. Η πλατφόρμα καλύπτει θεματικές κατηγορίες, όπως η διαχείριση της γονιμότητας του εδάφους, η διαχείριση των θρεπτικών συστατικών, ο έλεγχος των παρασίτων και των ασθενειών και η διαχείριση των ζιζανίων.

Οι ενότητες αφορούν συγκεκριμένα:

✱ Στρατηγικές για τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και την αξιολόγηση της γονιμότητας και της ποιότητάς του.

✱ Στρατηγικές γονιμοποίησης για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των θρεπτικών ουσιών στις καλλιέργειες αροτραίων καλλιεργειών.

✱ Εφαρμογή προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων για τη διαχείριση παρασίτων και ασθενειών.

✱ Παρουσίαση εργαλείων, στρατηγικών και μηχανημάτων για την αντιμετώπιση των ζιζανίων στη βιολογική καλλιέργεια αροτραίων καλλιεργειών.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα μέσω της ιστοσελίδας
organic-farmknowledge.org.