Συνεργασία υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Στην ανάπτυξη του οινοτουρισμού και του αλιευτικού τουρισμού επικεντρώνεται η συνεργασία μεταξύ ΥΠΑΑΤ και υπουργείου Τουρισμού για τα επόμενα χρόνια. Και οι δύο πλευρές με ανακοινώσεις τους εκφράζουν τη βούληση να συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη αυτών των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στη χώρα, ως μία επιπλέον ευκαιρία ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου.

Στο διά ταύτα, για τον αλιευτικό τουρισμό, προς το παρόν συμφωνήθηκε η σύσταση ειδικής διυπουργικής ομάδας εργασίας, με αντικείμενο την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης πρότασης στρατηγικής, ενώ τονίστηκε και «η ανάγκη αναζήτησης, ανάδειξης και αξιοποίησης νέων ή και υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και εξειδικευμένων προγραμμάτων απευθυνόμενων στους επαγγελματίες του κλάδου με ενδιαφέρον την απόκτηση της ειδικής άδειας αλιευτικού τουρισμού».

Σχετικά με τον οινοτουρισμό, πριν από λίγες ημέρες, διοργανώθηκε συνέδριο στη Δυτική Μακεδονία, όπου επισημάνθηκε η ανάγκη για απαραίτητες συνέργειες μεταξύ του οινοτουρισμού και άλλων ειδικών μορφών τουρισμού, ενώ ακολούθησαν συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας.