Τη συνέχιση καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για δασολόγους, ζητάει το ΓΕΩΤΕΕ

Με παρέμβασή του στον  Αν. Υπουργό Οικονομικών, κ. Θ. Σκυλακάκη και τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Κ. Σκρέκα, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζητά να διασφαλιστεί η συνέχιση καταβολής  του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Δασολόγους που υπηρετούν στη Δασική Υπηρεσία, καθώς και η ισόποση καταβολή της, με το να συνεχίσουν να συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους του επιδόματος αυτού.

Αφορμή για την παρέμβαση αυτή στάθηκε η γνωμοδότηση της διυπουργικής επιτροπής που συστάθηκε για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 396 του Ν. 4512/2018, με βάση την οποία προτείνεται διάκριση και εξαίρεση ενός μεγάλου μέρους των υπηρετούντων δασικών υπαλλήλων, από τους δικαιούχους καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε όλους τους δασικούς υπαλλήλους από το 1995 μέχρι σήμερα.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με την επιστολή του στηρίζει – ενόψει της επικείμενης τελικής αξιολόγησης του καθεστώτος χορήγησης των επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας από το Υπουργείο Οικονομικών, το δίκαιο αίτημα των Δασολόγων υπαλλήλων – μέλη του, τόσο για συνέχιση της καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, δεδομένου ότι ασχολούνται θεσμικά, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, με τη δασοπροστασία της Χώρας και ασκούν τα καθήκοντά τους κάτω από ιδιαίτερα επαχθείς και επικίνδυνες για τη σωματική ακεραιότητα, αλλά και για τη ζωή τους ακόμα, συνθήκες, όσο και για την  ισόποση καταβολή του εν λόγω επιδόματος στους δικαιούχους, δεδομένου ότι όλοι, ανεξαιρέτως, που τοποθετούνται και υπηρετούν στις Δασικές Υπηρεσίες, συμμετέχουν υποχρεωτικά, κατά τον Νόμο, στα προγράμματα δασοπροστασίας.