Συρρικνώνεται η καλλιέργεια πεπονιού και καρπουζιού στην Κορινθία

Σημαντικά είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην Κορινθία σε ό,τι έχει σχέση με την καλλιέργεια του καρπουζιού και του πεπονιού, που αμφότερες συρρικνώνονται σε μεγάλο βαθμό. Ακόμα και τα γνωστά πεπόνια Αγίου Βασιλείου αποτελούν πλέον καλλιέργεια για λίγους και σε μικρές εκτάσεις.

Λίγες μέρες πριν από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, ο παραγωγός Σταύρος Κανέλος δήλωσε: «Στη δική μας περιοχή, επειδή είμαστε ορεινά, πάμε πιο πίσω στην καλλιέργεια. Οι καλλιέργειες αυτές φυσικά δεν είναι σταθερές στην οικονομική τους απόδοση και αυτό οφείλεται στον ρυθμό που ακολουθούν οι εξαγωγές».

Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των τιμών, η ψαλίδα μάλλον είναι μεγάλη, όπως παρατηρεί ο παραγωγός: «Στο καρπούζι οι τιμές κυμαίνονται από 6 έως 22 λεπτά και στο πεπόνι από 10 έως 32 λεπτά το κιλό». Στην Κορινθία, η καλλιέργεια του πεπονιού έχει τον πρώτο λόγο, αφού το ζητά περισσότερο η αγορά. Στα ορεινά αναπτύσσεται περισσότερο η καλλιέργεια καρπουζιού, ενώ στις πεδινές περιοχές, όπως η Νεμέα και ο Άγιος Βασίλειος, κυριαρχεί το πεπόνι.

Από τον Άγιο Βασίλειο, ο Βασίλης Παρασκευάς δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «οι καλλιέργειες του καρπουζιού και του πεπονιού έχουν μειωθεί σημαντικά πλέον, λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν με την έλλειψη νερού. Ποιος μπορεί να κάνει οτιδήποτε, με τα σημερινά δεδομένα στην άρδευση;».