Σύστημα παρακολούθησης παρασίτων και ασθενειών σε καλλιέργειες

-Διαφήμιση-

Στη μείωση των ζημιών που προκαλούνται στα αμπέλια, στις ελιές και στις σιτοκαλλιέργειες με ταυτόχρονη μείωση των παρασιτοκτόνων στοχεύει η ιταλική επιχειρησιακή ομάδα Smart Meteo, βάζοντας σε εφαρμογή ένα δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών, όπως αναφέρεται στο περιοδικό αγροτικής τεχνολογίας της EIP-AGRI.

Η εν λόγω ομάδα αναπτύσσει ένα σύστημα παρακολούθησης, το οποίο βοηθά την πρόβλεψη των κινδύνων για παράσιτα και ασθένειες που πλήττουν αυτές τις συνήθεις καλλιέργειες στην περιοχή της Ούμπριας. Η πλατφόρμα του Smart Meteo ενημερώνει τους αγρότες, παρέχοντας εβδομαδιαία δελτία καιρού με ακριβείς πληροφορίες, προκειμένου να τους βοηθήσει να προστατεύσουν τις ελιές τους, τα αμπέλια τους και τις σιτοκαλλιέργειές τους.

Οι αντίστοιχες αναφορές περιλαμβάνουν τοπικές μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προβλέψεις βάσει δεδομένων, οι οποίες έχουν συλλεχθεί μέσω ενός δικτύου που περιλαμβάνει περισσότερους από 100 μετεωρολογικούς σταθμούς.

Επιπλέον, παρέχονται εξιδεικευμένες πληροφορίες για τις καλλιέργειες, τα στάδια ανάπτυξής τους, καθώς και για ενδεχόμενες επιδρομές παρασίτων και εξάρσεις ασθενειών. Τα δεδομένα αποθηκεύονται κατηγοριοποιημένα σε τομείς παρατήρησης, ενώ παράλληλα προσδιορίζονται τα σημεία στα οποία ανιχνεύτηκαν παράσιτα ή ασθένειες. Όταν αναμένονται επιδρομές παρασίτων, οι αγρότες λαμβάνουν ενημέρωση για προληπτικές ενέργειες ή κατάλληλες θεραπείες.

«Τα δελτία καιρού διατίθενται δωρεάν μέσω του ιστότοπου της εφαρμογής Smart Meteo», εξηγεί ο συντονιστής του έργου Alessandro Sdoga. «Οι χρήστες του ιστότοπου έχουν περαιτέρω πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με το είδος καλλιέργειας που επιλέγουν ελιές, αμπέλια ή σιτηρά. Επίσης, αναπτύσσουμε εξειδικευμένες εφαρμογές, ώστε οι αγρότες να μπορούν να παρακολουθούν τα αμπέλια και τις ελιές τους.

Προς το παρόν, μόνο εξειδικευμένοι τεχνικοί παρακολούθησης είναι σε θέση να ανεβάζουν μέσω αυτής της εφαρμογής τις παρατηρήσεις που έγιναν επί τόπου στα αγροκτήματα. Στο μέλλον, ωστόσο, αυτό θα μπορεί να γίνεται και από τους ίδιους τους αγρότες. Διαπιστώνουμε ότι πολλοί αγρότες δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την προστασία των καλλιεργειών τους από παράσιτα και ασθένειες με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ώστε να έχουν τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά οφέλη».

-Διαφήμιση-