Τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη μετά τη λήξη του ενοικιαστηρίου

Αναλυτική εγκύκλιος για την διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης του 2017

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι οδηγίες που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την μεταβίβαση των δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης του 2017 «ο ενοικιαστής λαμβάνει τη βασική ενίσχυση για όσο διάστημα διαρκεί η μίσθωση, με τη λήξη της μίσθωσης τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη».

Επιπλέον τονίζεται ότι «τα δικαιώματα μπορούν να ενοικιαστούν μαζί με επιλέξιμη έκταση ή χωρίς (με τη λήξη της ενοικίασης τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον κάτοχο, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια)».

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την μεταβίβαση των δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης του 2017