παγκόσμια μέρα

Εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας Δασοπονίας 2016 (βίντεο)

Ο Ο.Η.Ε. θέσπισε την παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας, ως ημέρα θύμησης της σπουδαιότητας και της αναγκαιότητας προστασίας και διατήρησης των δασικών οικοσυστημάτων.

21/03/2016 5' διάβασμα