Ταμείο Ανάκαμψης: Πρεμιέρα τον Μάιο με μεταποίηση, επενδυτικά σχέδια σε εκμεταλλεύσεις και αγροτουρισμό – Ακολουθούν αναδιάρθρωση και γενετική βελτίωση

Το πράσινο φως για την ενεργοποίηση των προσκλήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα από τον επόμενο μήνα φέρνει η δημοσίευση των προσκλήσεων όπως αναρτήθηκαν στη διαύγεια.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις (με βάση την ημερομηνία ενεργοποίησής τους) για: 

  • Το υποέργο 1 «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» της Δράσης «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα», ύψους 181.521.000 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά την 16/05/2022, ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022, ώρα 12:00.
  • Το υποέργο 2 «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα» της Δράσης «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα», ύψους 98.111.000 ευρώ. Υποβολή των αιτήσεων από 23 Μαΐου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022.
  • Το υποέργο 3 «Πράσινος Αγροτουρισμός» της Δράσης: «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα», ύψους 49.006.000 ευρώ. Υποβολή των αιτήσεων από 30 Μαΐου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022.
  • Το υποέργο 5 «Γενετική Βελτίωση Ζώων» της Δράσης «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα», ύψους 14.702.000 ευρώ. Υποβολή των αιτήσεων από 06 Ιουνίου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022.
  • Το υποέργο 4: «Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών» της Δράσης «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα», ύψους 166.720.000 ευρώ. Υποβολή των αιτήσεων από 28 Ιουλίου 2022 έως 15 Νοεμβρίου 2022.

Δείτε εδώ τις προσκλήσεις: