Τελειώνουν τα ψέματα

Σήμερα, στην πόλη Μπουρζ της Γαλλίας, διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος της ημέρας για την αναθεώρηση της ΚΑΠ, με τίτλο «Το αύριο, για ποιους αγρότες και πόσους». Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Διαβούλευσης, μία Ανεξάρτητη Δημόσια Αρχή, και διαρθρώνεται σε τέσσερα επίπεδα δράσεων. Αν και η πανδημία έχει πάει πίσω το έργο της, η Γαλλία φαίνεται να καταλήγει στις θέσεις σε κρίσιμα ζητήματα της επόμενης αγροτικής πολιτικής.

Στην Ελλάδα, τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά. Οι συζητήσεις συχνά εξαντλούνται στις ενισχύσεις που θα λάβει ένα προϊόν ή μια περιοχή, συνήθως αυτή από την οποία προέρχεται, για παράδειγμα, ένας βουλευτής που θα προκαλέσει τη συζήτηση.

Τεκμηριωμένες απόψεις για το πώς πρέπει να προσδιορίσουμε ως χώρα τον πραγματικό αγρότη, τον βαθμό εσωτερικής σύγκλισης των ενισχύσεων, τις ενισχύσεις που πρέπει να λαμβάνουν κάτοχοι βοσκότοπων που δεν είναι αγρότες, τις εκτατικές και ορεινές εκτροφές, τις δεσμεύσεις που πρέπει να αναλαμβάνει ο νέος που εγκαθίσταται, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τον τρόπο επίτευξης των στόχων της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», όλα αυτά σπανίζουν. Σε κάποια ειδικά μέσα υποτιθέμενης ενημέρωσης, γράφονται οι πιο απίθανες «έγκυρες» ειδήσεις. Μέχρι ότι το ΥΠΑΑΤ σχεδιάζει πρόγραμμα εξόδου των Ελλήνων αγροτών από το επάγγελμα με επιδότηση 50.000 ευρώ!

Στην αρχή της μεθεπόμενης εβδομάδας, οι υπουργοί Γεωργίας θα συνεδριάσουν για να συμφωνήσουν ένα κείμενο γενικής προσέγγισης, πάνω στο οποίο θα γίνουν οι τελικές διαπραγματεύσεις αναθεώρησης της ΚΑΠ.

Μιας αναθεώρησης, που έχει μια μοναδικότητα σε σχέση με ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα, καθώς οι χώρες – μέλη καλούνται να καταθέσουν με αρκετό «βαθμό ελευθερίας» το δικό τους εθνικό στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής της ΚΑΠ.

Μία τέτοια εξέλιξη είναι επιθυμητή για κάποιες χώρες, οι οποίες θα δώσουν έμφαση στα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Μπορεί, όμως, να αποβεί μοιραία για κάποιες άλλες, οι οποίες δεν έχουν την κουλτούρα ή τη δυνατότητα να διαβουλεύονται επί των πραγματικών θεμάτων και να σχεδιάζουν.

Σύντομα, και από τη στάση όλων, θα κριθεί σε ποια κατηγορία χωρών ανήκουμε.