Τέλη Ιουλίου το νέο ΕΣΠΑ

Mέσω της πλατφόρμας SFC2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατατέθηκε τη Δευτέρα 12 Ιουλίου το νέο ελληνικό ΕΣΠΑ 2021-2027, με τίτλο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027».

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το πρώτο σχέδιο κειμένου εστάλη στην Επιτροπή τον Ιούνιο του 2020. Ακολούθησε συνεργασία και επεξεργασία των κειμένων, τόσο σε εθνικό επίπεδο μέσω των Οργάνων Σχεδιασμού και Κατάρτισης του ΕΣΠΑ, όσο και με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Επιτροπής, ώστε η Ελλάδα να καταλήξει στο τελικό κείμενο. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονιστικό Πλαίσιο, θα ακολουθήσει η επίσημη υποβολή των νέων Προγραμμάτων, εντός διαστήματος τριών μηνών από την ημερομηνία της επίσημης υποβολής του ΕΣΠΑ.

Με την έγκριση, η οποία αναμένεται έως τέλος Ιουλίου, πρόκειται να διατεθούν για την Ελλάδα πόροι συνολικού ύψους 26,2 δισ. ευρώ για τα επόμενα επτά έτη, από τα οποία πιστώσεις 20,9 δισ. ευρώ αφορούν την ενωσιακή στήριξη και ποσό 5,3 δισ. ευρώ αφορά την εθνική συνεισφορά.