Τεχνικές αγροδασοπονίας που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Οι αγροτικές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη εξερευνούν ολοένα και περισσότερο την αγροδασοπονία ως τρόπο να βελτιώσουν την ανθεκτικότητά τους στις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, στην Αυστρία, οι αγρότες έχουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εισαγωγή της στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Για να τονώσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη και τις δυνατότητες, μια Επιχειρησιακή Ομάδα δημιουργεί ένα δίκτυο γνώσης με αγροκτήματα επίδειξης.

Καλά σχεδιασμένα αγροδασοπονικά συστήματα, που ενσωματώνουν δέντρα σε αγροτικές εκτάσεις μπορούν να προσφέρουν οικονομικά βιώσιμες λύσεις για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το έδαφος, τη βιοποικιλότητα, την υδατική ισορροπία και τη διαφοροποίηση.

Παρά τα πλεονεκτήματα, η αγροδασοπονία εξακολουθεί να είναι επί του παρόντος περιορισμένη στην Αυστρία λόγω πολύπλοκων κανονισμών και έλλειψης παραδειγμάτων. Μία Επιχειρησιακή Ομάδα αναπτύσσει ένα εθνικό δίκτυο αγροτών, γεωργικών συμβούλων και ερευνητών για την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων. Έξι πιλοτικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις εφαρμόζουν συστήματα αγροδασοπονίας για να προσφέρουν πρακτικά παραδείγματα.

Η συντονίστρια του έργου Theresia Markut αναφέρει στο πιο πρόσφατο περιοδικό καινοτομίας της EIP-AGRI ότι «τα συστήματα αγροδασοπονίας πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένα και διαχειριζόμενα με μακροπρόθεσμη προοπτική. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό για τους ενδιαφερόμενους αγρότες να έχουν ένα σημείο επαφής όπου μπορούν να βρουν τη σωστή γνώση και τεχνογνωσία.

Οι έξι πιλοτικές εκμεταλλεύσεις μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αυτής της δραστηριότητας. Έχουμε ένα αρόσιμο αγρόκτημα με καρυδιές, για παράδειγμα, ένα αγρόκτημα κηπευτικών με παλιές ποικιλίες οπωροφόρων δέντρων και ένα αγρόκτημα με δέντρα για την παραγωγή ξυλείας.

Ορισμένες από αυτές τις εκμεταλλεύσεις δοκιμάζουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική απόδοση και τη συμβολή των συστημάτων αγροδασοπονίας για τον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της δέσμευσης άνθρακα.

Έχουμε πολλούς ενδιαφερόμενους αγρότες και το δίκτυό μας μεγαλώνει, επομένως είναι σημαντικό να καλύψουμε τα κενά γνώσης και να εμπλέξουμε τόσο τους αγρότες όσο και τους γεωργικούς συμβούλους.

Έχουμε οργανώσει αρκετές πιλοτικές επισκέψεις σε αυτές τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και εργαστήρια σε εκμεταλλεύσεις στην Αυστρία και στην Ελβετία. Επίσης, ετοιμάζουμε ένα φυλλάδιο για τους αγρότες, ένα έγγραφο καθοδήγησης για συμβούλους και νέες δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσεων».