Τεχνολογία απεικόνισης: Με γοργούς ρυθμούς αναπτύσσεται η αγορά που στοχεύει στην ανίχνευση ασθενειών στις καλλιέργειες

Η τεχνολογία απεικόνισης στη γεωργία ακριβείας, που διευκολύνει τη συλλογή δεδομένων υψηλής ανάλυσης επιτρέποντας στους αγρότες να παρακολουθούν την υγεία των καλλιεργειών τους, να ανιχνεύουν ασθένειες και να αξιολογούν τα επίπεδα των θρεπτικών συστατικών σημειώνει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα, η παγκόσμια αγορά απεικόνισης στη γεωργία ακριβείας πρόκειται να αυξηθεί με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10,7% έως το 2033, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η εταιρεία αναλύσεων Persistence Market Research.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη λόγω της αυξανόμενης υιοθέτησης πρακτικών γεωργίας ακριβείας παγκοσμίως, ενώ η πρόοδος στην τεχνολογία των αισθητήρων έχει βοηθήσει στην ενσωμάτωσή της στα υπάρχοντα γεωργικά μηχανήματα, καθιστώντας την πιο προσιτή στους αγρότες.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι αυξητικές τάσεις στην αγορά της τεχνολογίας απεικόνισης οφείλονται:

✱ Στον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό και την αυξανόμενη ζήτηση τροφίμων, που ασκούν πίεση στα γεωργικά συστήματα. Η τεχνολογία απεικόνισης δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να βελτιστοποιήσουν τη χρήση των πόρων μέσα από βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, οδηγώντας σε αυξημένη παραγωγικότητα, επισιτιστική ασφάλεια και ελαχιστοποιώντας, παράλληλα, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

✱ Στις εξελίξεις στις τεχνολογίες τηλεπισκόπησης και στην ανάλυση δεδομένων, που έχουν διευρύνει τις δυνατότητες των λύσεων απεικόνισης στη γεωργία.

Τέτοιου είδους εκθέσεις αποτυπώνουν το ενδιαφέρον και την τάση των αγροτών προς τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους, επιτυγχάνοντας, ταυτόχρονα, τη μείωση του κόστους και του περιβαλλοντικού αντικτύπου.