Η τεχνολογία έχει κάνει τη βιομηχανία βόειου κρέατος των ΗΠΑ πιο παραγωγική

Χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας, η βιομηχανία βόειου κρέατος των ΗΠΑ είναι πιο παραγωγική από ποτέ, παρέχοντας περισσότερα κιλά κρέατος από λιγότερα βοοειδή. Ωστόσο, αυτή η τάση καινοτομίας πρέπει να συνεχιστεί, εάν οι παραγωγοί βόειου κρέατος και η βιομηχανία επιθυμούν να επιτύχουν τους στόχους τους για τη βιωσιμότητα και τη μείωση των εκπομπών.

Αυτή είναι η διαπίστωση της Beef Alliance, της ένωσης που αντιπροσωπεύει εταιρείες που είναι υπεύθυνες για πάνω από το 1/3 της προσφοράς βόειου κρέατος στις ΗΠΑ. Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από την ένωση παρουσιάστηκε ότι παρά την πτωτική τάση στο ζωικό κεφάλαιο, η παραγωγικότητα είναι αυξημένη (διάγραμμα).

Αυτό οφείλεται, όπως καταγράφουν, στην ανάπτυξη και στην υιοθέτηση τεχνολογιών που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της παραγωγής βοοειδών.