Τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και στον τουρισμό στην Λαμία

Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση, με σημείο αναφοράς την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης σε υπηρεσίες του πολιτισμού και του τουρισμού και τίτλο «Έξυπνος τουρίστας: Έξυπνες ερευνητικές υποδομές για προσβάσιμη καινοτόμο ανθρωποκεντρική πολιτισμική-τουριστική ανάπτυξη στη Στερεά Ελλάδα», πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31 Οκτωβρίου στο Παράρτημα Λαμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τους ομιλητές της εκδήλωσης, το έργο αυτό συμβάλει στην ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών, που θα ενισχύσουν τους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας γενικότερα.

Οι υπολογιστικές υποδομές παρακολούθησης της υγείας και της ευεξίας των τουριστών θα ενισχύσουν έξυπνες υπηρεσίες, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν δημόσιοι οργανισμοί και ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα.