Χρήση γεωθερμίας στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες στη μεταλιγνιτική εποχή

Με άξονα τη μεταλιγνιτική εποχή και τροχιά την ανάπτυξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών με την παράλληλη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και ειδικότερα με τη χρήση της γεωθερμίας, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προετοιμάζει τα σχέδια και τις δράσεις της για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο σχέδιο που φιλοδοξεί να αλλάξει την παραγωγική ατζέντα της Δυτικής Μακεδονίας με τη δημιουργία των βασικών υποδομών και τη μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη θερμοκηπιακών καλλιεργειών ευρείας κλίμακας. Αυτό σημαίνει, όπως εξηγεί ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΔΜ, Βασίλης Άμπας, ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν οι δυναμικές παραγωγές της περιοχής, ούτε να ανταγωνιστούν περιοχές της χώρας που έχουν παράδοση σε ορισμένες καλλιέργειες, όπως για παράδειγμα στα κηπευτικά αλλά με γνώση και ειδικές μελέτες να τεθούν παραγωγικά μοντέλα ξεχωριστών κατευθύνσεων παραγωγής αγροτικών προϊόντων που δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες στην περιοχή.

«Σκοπός είναι να φέρουμε επενδύσεις, οι οποίες με τον τρόπο παραγωγής τους θα έχουν μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αυξημένη παραγωγή και θα μπορούν να παράγουν τα γνωστά προϊόντα της περιοχής μας με φθηνότερο κόστος οπότε θα είναι ανταγωνιστικά και θα δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας», επισημαίνει
ο κ. Άμπας.

Προς τον σκοπό αυτόν, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, αν και η πανδημία δημιουργεί ζητήματα σε ό,τι αφορά την ταχύτερη εξέλιξη και υλοποίηση των δράσεων, έχουν ήδη γίνει συζητήσεις με φορείς, επενδυτές, πανεπιστημιακά ιδρύματα της Δυτικής Μακεδονίας και το ΑΠΘ, τους δήμους αλλά και παραγωγούς, ώστε να τεθούν οι βάσεις για την αξιοποίηση όλων των πλεονεκτημάτων και των φυσικών πόρων που διαθέτει η περιφέρεια.

«Η περιφέρειά μας διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα για την αξιοποίηση των φυσικών της πόρων. Έχουμε για παράδειγμα μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος, που δίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους στα τοπικά προϊόντα, αλλά και τις μεγάλες ποσότητες νερών που χρησιμοποιούσε η ΔΕΗ. Τα νερά αυτά τα προωθούμε πλέον προς εγγειοβελτιωτικά έργα που είχαν λιμνάσει. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι έχουμε τρία γεωθερμικά πεδία, δύο εκ των οποίων στην περιοχή της Φλώρινας», σημειώνει ο κ. Άμπας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε συνδυασμό με την τεχνολογία που είναι ανεπτυγμένη στην περιοχή λόγω ΔΕΗ, σκοπός είναι να εκμεταλλευτούν όλη αυτήν την κληρονομιά και να αξιοποιήσουν τα γεωθερμικά πεδία με κύριο μέλημα την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στη μεταλιγνιτική εποχή.