Το θερμοκήπιο που… αυτοπαράγει ενέργεια

ένα θερμοκήπιο θα δημιουργεί ενέργεια από μόνο του

Η στιγμή που ένα θερμοκήπιο θα δημιουργεί ενέργεια από μόνο του, μηδενίζοντας το κόστος παραγωγής, έχει ήδη φτάσει. Το «έξυπνο και ενεργειακά αυτόνομο θερμοκήπιο» έχει δημιουργηθεί πιλοτικά στo πλαίσιo του προγράμματος «Συνεργασία», το οποίο επιδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Το θερμοκήπιο είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας τριών εταιρειών και τριών ιδρυμάτων. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν η BriteHellas, η Eco sun, η εταιρεία «Μείζον», ο ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», το ΤΕΙ Πειραιά και το ΤΕΙ Πάτρας.

Ο Νίκος Κανόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της BriteHellas, εξηγεί στην «ΥΧ» πως η διαφορά του ενεργειακά αυτόνομου θερμοκηπίου βρίσκεται στο γυαλί: «Στα σύγχρονα θερμοκήπια, το 28% του κόστους παραγωγής είναι η ενέργεια. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς είναι να παράγουμε αρκετή ενέργεια, ώστε αυτό το κόστος να είναι όσο πιο κοντά στο μηδέν γίνεται».

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, δημιουργήθηκε μία τεχνολογία γυαλιού, που ήταν σε θέση να παρέχει όλη την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία του θερμοκηπίου από τον ήλιο. «Αυτό που κάνουμε είναι να αναπτύσσουμε υλικά σε γυαλί, το οποίο να είναι επαρκώς διαφανές, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκήπια ή σε κτήρια. Αντικαθιστούμε, δηλαδή, το συμβατικό με αυτό το είδος γυαλιού. Προκειμένου, όμως, να προσδιοριστεί ποσοτικά το ενεργειακό κέρδος και να εκτιμηθεί η οικονομική παραγωγή, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την ηλιακή ενέργεια, το ενεργειακά αυτόνομο θερμοκήπιο κατασκευάστηκε δίπλα σε ένα άλλο με συμβατικό γυαλί. Το προϊόν που εξετάστηκε ήταν οι ντομάτες, οι οποίες στο ενεργειακά αυτόνομο θερμοκήπιο καλλιεργήθηκαν από τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα».

Αποτελέσματα

Ο στόχος του έργου αυτού είναι η εισαγωγή του πρώτου θερμοκηπίου διπλής λειτουργίας στον κόσμο, που εκτός από θερμοκήπιο θα λειτουργεί και ως σταθμός ηλιακής ενέργειας, χωρίς την προσθήκη συμβατικών ηλιακών μονάδων.

«έξυπνο και ενεργειακά αυτόνομο θερμοκήπιο»Όπως δήλωσε ο Ν. Κανόπουλος, «το θερμοκήπιο ήταν μόλις 100 μέτρα και δεν υπήρχε μείωση της παραγωγής σε σχέση με το συμβατικό θερμοκήπιο. Επίσης, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ντομάτας στο ενεργειακά αυτόνομο θερμοκήπιο ήταν λίγο καλύτερα. Επιπλέον, αν η παραγόμενη ενέργεια είχε πουληθεί στο δίκτυο, θα υπήρχε κέρδος 500 ευρώ».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αναμένεται ότι η ενέργεια που παράγεται θα είναι μεγαλύτερη από τις ενεργειακές ανάγκες του θερμοκητεχνλοτεπίου, γεγονός που θα έχει πολύ θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η μεγαλύτερη συμβολή, βέβαια, θα είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, αφού θα καλύπτονται οι ανάγκες για ενέργεια. Το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης της τεχνολογίας, που αναπτύχθηκε σε αυτό το έργο, είναι η παραγωγή υψηλότερης απόδοσης, με σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Η τεχνολογία αυτή θα συμβάλει σημαντικά στην αειφόρο γεωργία και στις ανάγκες για αύξηση της παραγωγής τροφίμων.

Παραγωγή θερμοκηπίου

Η τεχνολογία του συγκεκριμένου γυαλιού, όπως μας αναφέρει ο Ν. Κανόπουλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε διάσταση θερμοκηπίου. Η παραγωγή έξυπνων και ενεργειακά αυτόνομων θερμοκηπίων πρόκειται να ξεκινήσει το 2018, αφού η γραμμή παραγωγής έχει ήδη ξεκινήσει.