Θεσπίζονται οι πρώτοι κανόνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Την Πέμπτη 11 Μαΐου, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών της Ευρωβουλής ενέκριναν σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής για τους πρώτους κανόνες που πρόκειται να θεσπιστούν για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) με 84 ψήφους υπέρ, 7 κατά και 12 αποχές.

Στις τροποποιητικές παρεμβάσεις τους πάνω στην πρόταση της Επιτροπής, οι ευρωβουλευτές στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης θα επιβλέπονται από ανθρώπους, θα είναι ασφαλή, διαφανή, ανιχνεύσιμα, χωρίς διακρίσεις και φιλικά προς το περιβάλλον. Επιδίωξή τους είναι, επίσης, να υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο οποίος θα είναι τεχνολογικά ουδέτερος, ώστε να μπορεί να ισχύει για τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης του σήμερα και του αύριο.

Οι κανόνες ακολουθούν μια προσέγγιση βασισμένη στους κινδύνους και θεσπίζουν υποχρεώσεις για τους παρόχους και τους χρήστες ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που μπορεί να δημιουργήσει η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Συστήματα ΑΙ με μη αποδεκτό επίπεδο κινδύνου για την ασφάλεια των ανθρώπων θα απαγορεύονται αυστηρά, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων που αναπτύσσουν υποσυνείδητες ή σκόπιμα χειραγωγικές τεχνικές, εκμεταλλεύονται τα τρωτά σημεία των ανθρώπων ή χρησιμοποιούνται για κοινωνική βαθμολογία (ταξινόμηση ατόμων με βάση την κοινωνική τους συμπεριφορά, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, την προσωπική τους κατάσταση).

Οι ευρωβουλευτές τροποποίησαν τον κατάλογο για να συμπεριλάβει απαγορεύσεις για παρεμβατικές και μεροληπτικές χρήσεις συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε ανίχνευση καταγραφή και εκμετάλλευση βιομετρικών χαρακτηριστικών για επιβολή του νόμου με την εξαίρεση σοβαρών εγκλημάτων και κατόπιν δικαστικής έγκρισης, προσωπικών ευαίσθητων χαρακτηριστικών (π.χ. φύλο, φυλή, εθνικότητα, ιθαγένεια, θρησκεία, πολιτικός προσανατολισμός) ή για εμπορικές χρήσεις και άντληση δεδομένων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το επόμενο βήμα

Πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νομοθεσία στην τελική της μορφή, το σχέδιο προς διαπραγμάτευση θα πρέπει να εγκριθεί από την ολομέλεια της Ευρωβουλής, με την ψηφοφορία να αναμένεται να διεξαχθεί στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 12 έως 15 Ιουνίου.