Θετική αντιμετώπιση από τον Αραχωβίτη των προτάσεων ΚΕΟΣΟΕ για τις Άδειες Φύτευσης

Ενόψει της επερχόμενης νέας περιόδου υποβολής αιτημάτων για νέες Άδειες Φύτευσης, τα οποία πρόκειται για την φετινή περίοδο να υποβληθούν από 27 Φεβρουαρίου 2019 έως 27 Μαρτίου 2019, η ΚΕΟΣΟΕ απέστειλε εκ νέου τις προτάσεις για την τροποποίηση των κριτηρίων χορήγησης Αδειών Φύτευσης (τις οποίες ήδη είχε υποβάλλει στον απελθόντα υπουργό) στον υπουργό ΥΠΑΑΤ κ. Στ. Αραχωβίτη.

Οι προτάσεις της ΚΕΟΣΟΕ για τη διαμόρφωση των κριτηρίων που ορίζονται στο ΦΕΚ Β 600/24.2.2017, αφορούσαν:

Με βάση τα κριτήρια προτεραιότητας (άρθρο 6 της σχετικής ΥΑ και σύμφωνα με το άρθρου 64 § 2 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1308/2013), οι Άδειες Φύτευσης πριμοδοτούνται για τους δικαιούχους των οποίων η υφιστάμενη φυτεμένη με αμπέλους έκταση ανέρχεται από 5 έως 20 στρέμματα, αποκλειομένων ουσιαστικά των κατόχων εκμεταλλεύσεων άνω των 20 στρεμμάτων, εκτάσεις οι οποίες εκπληρώνουν τα χαρακτηριστικά μιας  βιώσιμης αμπελουργικής εκμετάλλευσης.

Άποψή της ΚΕΟΣΟΕ αποτελεί ότι, σαφώς πρέπει να ενισχύονται  οι  αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενο αμπελώνα εύρους από 5 έως 20 στρέμματα, το ίδιο όμως πρέπει να ισχύσει και για τις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις  άνω των 20 στρεμμάτων, που στην πράξη αποκλείονται ανεξάρτητα αν στο συγκεκριμένο κριτήριο υπάρχει μικρότερη πριμοδότηση για τις εκτάσεις μεταξύ 20 και 30 στρεμμάτων και άνω των 30 στρεμμάτων.

Στην κατεύθυνση αυτή η πρόταση της ΚΕΟΣΟΕ για την τροποποίηση του κριτηρίου Δ της ισχύουσας ΥΑ (609/16882 / 14.2.2017) είναι η εξής: 

 

Συντελεστής βαρύτητας W4

Εύρος έκτασης υφιστάμενης εκμετάλλευσης

Συντελεστής συμμόρφωσης 1 pt

Ηπειρωτική Ελλάδα

0,35

≥ 5 – 50 στρέμματα

10

Νησιωτική Ελλάδα

Ορεινές Περιοχές

0,35

≥ 3 – 30 στρέμματα

10

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν στην ΚΕΟΣΟΕ ο υπουργός ΑΑΤ Στ. Αραχωβίτης, λαμβάνοντας υπόψιν την αναλυτική τεκμηρίωση του αιτήματος (σσ. κατατέθηκε σχετικό υπόμνημα), αντιμετωπίζει θετικά την τροποποίηση του σχετικού κριτηρίου, στην κατεύθυνση των προτάσεων της ΚΕΟΣΟΕ.