Θωρακίζεται η χώρα απέναντι στην Xylella

Θωρακίζεται η χώρα για τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa, όπως προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Βαρδάκη.

Ταυτόχρονα ετοιμάζεται μητρική φυτεία κατηγορίας «προβασικό», που αποτελεί και την απαρχή της παραγωγής φυτοϋγειονομικά ελεγμένου πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και λειτουργία κέντρου παραγωγής πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού ελιάς από το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ).

Ο κ. Βαρδάκης, στην ερώτησή του είχε θέσει και το θέμα του φυτοϋγειονομικού ελέγχου στα σημεία εισόδου, καθώς και τον προγραμματισμό του Υπουργείου για την ενίσχυση παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού αυτοχθόνων ποικιλιών ελαιοδέντρων καθώς αυτό αποτελεί πάγιο χρόνιο αίτημα των ελαιοπαραγωγών της χώρας.

Στην απάντησή του, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κόκκαλης αναφέρει ότι «σε εθνικό επίπεδο, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) ως αρμόδια αρχή της χώρας για τη φυτοϋγεία, σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο-ΜΦΙ) έχει συμπεριλάβει τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa στο επίσημο Πρόγραμμα Επισκοπήσεων – δειγματοληψίας σε όλη τη χώρα.»

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων των επισκοπήσεων ετών 2015, 2016 και 2017, προκύπτει ότι στον ελλαδικό χώρο δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής κρούσμα του επικίνδυνου βακτηρίου.

Επίσης για τον καλύτερο συντονισμό των ελέγχων οι αρμόδιες υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου της χώρας έχουν τεθεί σε ετοιμότητα, ώστε σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος του βακτηρίου στη χώρα, να εφαρμόσουν άμεσα τα μέτρα που προβλέπονται σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο(Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/789της 18ης Μαΐου 2015).