Τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια παρέχουν και φέτος την υποτροφία «Ηλίας Κουρούδης»

Τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια παρέχουν και φέτος ετήσια υποτροφία «Ηλίας Κουρούδης» σε παιδί αγροτικής οικογένειας που εισάγεται σε Γεωπονική σχολή.

Δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν λόγω κορωνοϊού και των εκτάκτων μέτρων που λαμβάνονται σε όλα τα πανεπιστήμια, το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε να προσφέρει φέτος 3 φορητούς υπολογιστές για την ομαλή προσαρμογή τριών φοιτητών στη νέα πανεπιστημιακή καθημερινότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι επιτυχόντες, μπορούν να επικοινωνήσουν στο 2531025035 ή στο [email protected]