Θύμα της συμφωνίας των αρχηγών κρατών η Αγροτική Ανάπτυξη

Θύμα της συμφωνίας των αρχηγών κρατών η Αγροτική Ανάπτυξη

Με τα πρώτα κείμενα της συμφωνίας που δημοσιοποιήθηκαν γίνεται φανερό ότι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της ΕΕ πλήττονται, όπως εξάλλου τονίζει και η ομάδα των πέντε ευρωβουλευτών που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις.

Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι ειδικά για την γεωργία ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα είναι η μείωση της επιπλέον ενίσχυσης των πόρων της αγροτικής ανάπτυξης από τα 15 στα 7,5 δισ ευρώ, η μείωση του προγράμματος HORIZON στα 5 δισ. ευρώ και η μείωση των πόρων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης περίπου στο ένα τρίτο του ποσού από αυτό που προβλέπονταν.

Διαβάστε αναλυτικά στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί την Παρασκευή 25 Ιουλίου, για την αποτίμηση όλων των παραπάνω τους πόρους που θα εισπράξει η Ελλάδα μετά την εν λόγω συμφωνία