Τι Είναι Ευφυής Γεωργία;

Κισανάκης Σώζων Άστρος Κυνουρίας

Ηευφυής γεωργία είναι μια νέα προσέγγιση για τη διαχείριση της αγροτικής παραγωγής, που βοηθά τον αγρότη να πάρει τις καλύτερες δυνατές απόφάσεις για την καλλιέργειά του με βάση σύγχρονες τεχνολογίες, δεδομένα και ερευνητικά αποτελέσματα. Πρακτικά επιτρέπει στον αγρότη να γνωρίζει πότε να ποτίσει και πόσο, πότε να ψεκάσει και τι λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά του.

Τα οφέλη της ευφυούς γεωργίας είναι πολλαπλά: Ο αγρότης μειώνει το κόστος παραγωγής και βελτιώνει τη σοδειά του (καλύτερες στρεμματικές αποδόσεις και ποιότητα), άρα αυξάνει το κέρδος του. Το περιβάλλον ωφελείται από τις μειωμένες εισροές (όπως αγροχημικά και αρδευτικό νερό) και το προϊόν αποκτά προστιθέμενη αξία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον αγοραστών λιανικής και καταναλωτών.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την ευφυή γεωργία στις συχνές ερωτήσεις