Στην Τήλο ο πρώτος υβριδικός σταθμός παραγωγής ενέργειας

Στην Τήλο ο πρώτος υβριδικός σταθμός παραγωγής ενέργειας

Στο νησί της Τήλου θα εγκατασταθεί ο πρώτος υβριδικός σταθμός παραγωγής ενέργειας με συσσωρευτές, που αδειοδοτήθηκε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Η ανεμογεννήτρια θα εγκατασταθεί στη θέση «Παχύ», ενώ τα φωτοβολταϊκά και οι συσσωρευτές στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ το σύστημα θα αποτελείται από ανεμογεννήτρια ισχύος 0,8 MW, φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 0,16 MW και συσσωρευτές ισχύος 0,8 MW και η άδεια ανήκει στην EUNICE LABORATORIES, η οποία επισημαίνει σχετικά ότι το σύστημα σχεδιάστηκε με γνώμονα την επίτευξη υψηλής ενεργειακής αυτονομίας για το νησί της Τήλου (στα επίπεδα του 85%), αλλά και την ελαχιστοποίηση του σχετικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι το έργο «TILOS» (Technology Innovation for the Local Scale Optimum Integration of Battery Energy Storage) διεξάγεται υπό το συντονισμό του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. με τη συμβολή κοινοπραξίας 15 εταίρων από επτά ευρωπαϊκές χώρες και με συμμετοχή εγχώριων φορέων ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όπως ο επενδυτικός όμιλος Eunice Energy Group, φορέων δημοσίου συμφέροντος όπως ο ΔΕΔΔΗΕ, περιβαλλοντικών ΜΚΟ όπως η WWF Ελλάς, κ.α.