Το ύψος των ενισχύσεων γάλακτος για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου

Καθορίστηκε με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια το ΥπΑΑΤ το ύψος ενίσχυσης για το 2016 ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού, προβείου και αιγείου γάλακτος, που παράγεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Συγκεκριμένα, το ύψος ενίσχυσης για το 2016, καθορίστηκε:

  • σε 49 ευρώ ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού και αιγείου γάλακτος
  • σε 70 ευρώ ανά επιλέξιμο τόνο προβείου γάλακτος

Δείτε εδώ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια