Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο πρόγραμμα στεγαστικών δανείων «Σπίτι μου»

Η Τράπεζα Πειραιώς, αρωγός στην κρατική πρωτοβουλία για την παροχή προσιτής στέγης στους νέους, συμμετέχει στο πρόγραμμα δανείων «Σπίτι μου» που αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων στεγαστικών δανείων σε νέους/νέες και νέα ζευγάρια, ηλικίας από 25 έως 39 ετών, για αγορά πρώτης κατοικίας. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και υλοποιείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α).

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο δάνειο, σε  ποσοστό 75% από κεφάλαια της  Δ.ΥΠ.Α και 25% από  κεφάλαια της Τράπεζας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι εξαντλήσεως των κρατικών κονδυλίων. Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε χθες Δευτέρα 3 Aπριλίου.

Προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα, πέραν των ορίων ηλικίας, είναι τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, καθώς και η μη κατοχή ακίνητου που θα μπορούσε να καλύψει στεγαστική ανάγκη. Για τα χρηματοδοτούμενα ακίνητα ισχύουν περιορισμοί εμβαδού (150 τ.μ.), παλαιότητας (άνω των 15 ετών) και αξίας συμβολαίου αγοράς (€ 200.000).

Το στεγαστικό δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς για το πρόγραμμα «Σπίτι μου» παρέχεται για μέγιστο ποσό € 150.000, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος και με ονομαστικό επιτόκιο από μόλις 1,35% (τρέχον Euribor 1M + spread 2,5% δια 4), καθώς το επιτόκιο επιμερίζεται στη συμμετοχή έντοκου τραπεζικού κεφαλαίου (25%) και άτοκης κρατικής χρηματοδότησης (75%). Ειδικά στους τρίτεκνους και πολύτεκνους δικαιούχους, το δάνειο παρέχεται άτοκο. Η μέγιστη διάρκεια είναι 30 έτη και το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτό αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς.