Μία στις τρεις γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις θα κλείσουν σε μία δεκαετία

Μείωση του αριθμού των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων και μεγέθυνση των υπαρχουσών μέχρι το 2030, με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας στην Ολλανδία προβλέπει ένα από τα σενάρια που εξετάστηκε στο πλαίσιο μελέτης που πραγματοποίησε το πανεπιστήμιο του Wageningen. Στη διάρκεια της μελέτης, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της Friesland-Campina, εξετάστηκαν τέσσερα σενάρια.

Το βασικό σενάριο στηρίχτηκε στην υπόθεση της συνέχισης της υφιστάμενης πολιτικής και προηγούμενων πρακτικών, όσον αφορά τον κλάδο της γαλακτοπαραγωγής. Σύμφωνα με αυτό, θεωρείται ότι οι κτηνοτρόφοι θα εξακολουθήσουν να επενδύουν στη μεγέθυνση της εκμετάλλευσής τους, με βάση το διαθέσιμο οικονομικό πλαίσιο.

Σε αυτήν τη διάσταση, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων θα μειωθεί κατά 33% το 2030, από 16.000 το 2018 σε 10.600 το 2030. Ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου θα πέσει κάτω από 1,5 εκατ. μέσα στην επόμενη δεκαετία. Η συνολική παραγωγή θα αυξηθεί κατά 4%, καθώς η παραγωγή ανά αγελάδα συνεχίζει να αυξάνεται σε συνάρτηση με την τάση όλης της προηγούμενης περιόδου. Η μέση δυναμικότητα των εκμεταλλεύσεων, βάσει του συγκεκριμένου σεναρίου, θα αυξηθεί από 101 σε 139 αγελάδες.

Σύμφωνα, δε, με την εξερεύνηση των μοντέλων που διενήργησε η ομάδα του πανεπιστημίου, ένας αριθμός κτηνοτρόφων θα αποσυρθεί τα επόμενα δέκα χρόνια λόγω γήρανσης και απουσίας διαδόχου, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που θα εγκαταλείψουν λόγω οικονομικής δυσχέρειας.

Στα άλλα τρία δευτερεύοντα σενάρια, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων προέκυψε ακόμα πιο μειωμένος το 2030 και, κατά μέσο όρο, μεγαλύτερες μονάδες.