Τρίμηνη παράταση της υποχρέωσης δήλωσης αποθεμάτων

Σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΑΑΤ παρατείνονται για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης, οι υποχρεώσεις για «Δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων».

Η παράταση για ένα τρίμηνο των έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων κρίνεται αναγκαία για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση του ΥΠΑΑΤ