Την Τρίτη 2 Απριλίου η προκαταβολή αγροτικού πετρελαίου στους 309.000 δικαιούχους

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την πληρωμή της προκαταβολής του αγροτικού πετρελαίου καθώς το σχετικό κονδύλι των 41 εκατ. ευρώ έχει ήδη εγκριθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ypaithros.gr, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Απριλίου και θα αφορά περίπου 309.000 δικαιούχους. Τα χρήματα θα καταβληθούν απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων και αντιστοιχούν στο 50% του συνολικού ποσού που δικαιούνται για το έτος 2023.

Η μικρή καθυστέρηση σε σχέση με την ημερομηνία που αναφέρεται στη σχετική ΚΥΑ (1η Απριλίου) οφείλεται στο Πάσχα των καθολικών που επηρεάζει τις τραπεζικές συναλλαγές.

Yπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι τα φυσικά πρόσωπα/παραγωγοί που έχουν υποβάλει ΕΑΕ για τα έτη 2023 και 2024, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Οκτωβρίου 2024, και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

Για την αποφυγή επιστροφής από τους παραγωγούς της προκαταβολής με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, οι παραγωγοί, οι οποίοι δεν θα υποβάλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2024, ή δεν προτίθενται να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Οκτωβρίου 2024, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στο ΜΑΑΕ, έως και 15/3/2024. Στη δήλωση αυτή, αναγράφεται ότι ο παραγωγός δεν επιθυμεί να λάβει προκαταβολή του συγκεκριμένου φόρου.

Αρμόδια υπηρεσία για την επιστροφή του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο είναι η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) της ΑΑΔΕ.