Η TÜV AUSTRIA Hellas πιστοποίησε την Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. με το σχήμα πιστοποίησης ΟΚ Recycled

Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος Οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε την διαδικασία  πιστοποίησης της Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε με το ιδιωτικό σχήμα πιστοποίησης ΟΚ Recycled. Η TÜV AUSTRIA Hellas με το πρότυπο ΟΚ Recycled καθορίζει το ποσοστό του ανακυκλωμένου πλαστικού στο τελικό προϊόν.

H Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε πιστοποίησε περίπου 200 διαφορετικά προϊόντα για την χρήση 30% ανακυκλωμένου πλαστικού. Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία εξοικονόμησε 597,92 tn παρθένου πλαστικού, συμβάλλοντας έμπρακτα στο όραμα μιας βιώσιμης ανάπτυξης και προωθώντας μια φιλική προς το περιβάλλον κατανάλωση.

Η υψηλού κύρους πιστοποίηση ΟΚ Recycled με την υπογραφή του κορυφαίου Οργανισμού TÜV AUSTRIA Hellas, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους πλαστικού, απαντά αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, όπου οι καταναλωτές αναζητούν φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, παρέχει αξιοπιστία στις περιβαλλοντικές προδιαγραφές των οργανισμών και αναβαθμίζει το περιβαλλοντικό προφίλ των εταιρειών και των παραγωγών.

Η κ. Ζωή Σαράντη, μέλος ΔΣ της Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε., δήλωσε: «Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιωσιμότητα του οικοσυστήματος, αποτελούν σταθερή προτεραιότητα για την Ελληνικά Γαλακτοκομεία. Προς αυτή την κατεύθυνση επικεντρώνουμε τις δυνάμεις μας, συμβάλλοντας ενεργά στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV AUSTRIA Hellas, κ. Ιωάννης Καλλιάς, δήλωσε: « Η TÜV AUSTRIA Hellas αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της βρίσκεται στο πλευρό αναγνωρισμένων Οργανισμών και Εταιρειών, όπως η Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. που κάνουν πράξη την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος. Στην TÜV AUSTRIA Hellas μέσα από τη συνεχή ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών με πολλαπλασιαστική αξία, όπως το ΟΚ Recycled, στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε στην υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας, προωθώντας το όραμα της αειφορίας με σεβασμό στο Περιβάλλον και την Κοινωνία