Βαθμολογία αιτούμενων τεμαχίων για άδεια νέας φύτευσης αμπέλου 2018

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα στο: http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/2016-03-01-08-06-44, η βαθμολογία των αιτούμενων τεμαχίων για άδεια νέας φύτευσης αμπέλου 2018.

Σύμφωνα με το Υπ.Α.Α.Τ, οι αιτούντες με τεμάχια, τα οποία έχουν παύλες στον πίνακα ανάρτησης, να επικοινωνήσουν με την ΔΑΟΚ Π.Ε. Λάρισας καθώς αναμένεται ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου.

Από την πλευρά της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει ότι όσοι από τους αιτούντες επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση επί της βαθμολογίας μπορούν να την υποβάλλουν έως 25 Ιουλίου στην ΔΑΟΚ, προσκομίζοντας οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απαραίτητο.