Βήμα – βήμα η δήλωση του ΑΤΑΚ για τα αγροτεμάχια που εξαιρούνται

Παρά τις αντιδράσεις, το ΥΠΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κάνουν πίσω αναφορικά με την αναγραφή του Αριθμού Ταυτότητας του Ακινήτου (ΑΤΑΚ) στην ΕΑΕ 2018. Με λίγα λόγια, ο ΑΤΑΚ πρέπει να αναφράφεται υποχρεωτικά σε όλα τα αγροτεμάχια που δηλώνονται στη φετινή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, και η διασταύρωση της ορθής καταχώρισής του με τον ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου θα γίνεται μέσω της διαδυκτιακής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση μη ορθής δήλωσης του ΑΤΑΚ, το αγροτεμάχιο δεν θα πληρώνεται και θα επιφέρει τυχόν κυρώσεις λόγω υπέρβασης εκτάσεων.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, η «ΥΧ» από την πρώτη στιγμή το παρακολουθεί στενά και επανέρχεται αυτή την εβδομάδα με όλα τα νεότερα δεδομένα. Όπως η «ΥΧ» τόνισε στο προηγούμενο ρεπορτάζ της, από τη δήλωση του ΑΤΑΚ εξαιρούνται, προς το παρόν, συγκεκριμένες περιπτώσεις, με δυνατότητα ωστόσο προσθήκης και άλλων που θα προκύψουν κατά το διάστημα υποβολής των ΕΑΕ, οπότε και θα αξιολογηθούν εκ νέου.

Διαβάστε σχετικά: Βήμα-βήμα για τη σωστή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018

Τα αγροτεμάχια που εξαιρούνται αναλύονται παρακάτω, με όλα τα βήματα που πρέπει να κάνει ο παραγωγός ανάλογα με την κατηγορία/περίπτωση που ανήκει.

Εξαιρέσεις

Αγροτεμάχια, στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς και δηλώνονται από κληρονόμο του θανόντος

 • Ο παραγωγός εισάγει τον τίτλο «Κληρονομιά» στο πεδίο «Τίτλος ιδιοκτησίας».
 • Καταχωρίζει τον ΑΦΜ του θανόντος, τσεκάρει την ένδειξη «Θανών», και αφήνει το ΑΤΑΚ κενό. Δεν επισυνάπτει δικαιολογητικό.
 • Γίνεται έλεγχος με το αρχείο ΚΕΠΥΟ και τον Διοικητικό Έλεγχο των οριστικών αιτήσεων μεταβιβάσεων για όλα τα έτη:
 • Αν επιβεβαιώνεται ο θάνατος, η αίτηση οριστικοποιείται.
 • Αν δεν επιβεβαιώνεται, εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα, και η αίτηση οριστικοποιείται.

Αποσφαλμάτωση: Κατά τη διάρκεια της αποσφαλμάτωσης, ελέγχεται εάν υπάρχει δηλωμένη ημερομηνία θανάτου στο επικαιροποιημένο αρχείο ΚΕΠΥΟ. Αν δεν επιβεβαιωθεί, το αγροτεμάχιο έχει εύρημα με επίπτωση «Μη πληρωμή»

Αγροτεμάχια, στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς και μισθώνονται από ιδιοκτήτη που απεβίωσε

 • Ο παραγωγός εισάγει τον τίτλο ιδιοκτησίας «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης» και επισυνάπτει το αντίστοιχο δικαιολογητικό.
 • Καταχωρίζει τον ΑΦΜ του θανόντος, τσεκάρει την ένδειξη «Θανών» και αφήνει το ΑΤΑΚ κενό.
 • Γίνεται έλεγχος με το αρχείο ΚΕΠΥΟ και τις ημερομηνίες θανάτου από τον Διοικητικό Έλεγχο των οριστικών αιτήσεων μεταβιβάσεων για όλα τα έτη:
 • Αν επιβεβαιωθεί ότι η ημερομηνία έναρξης ενοικιαστηρίου είναι προγενέστερη της ημερομηνίας θανάτου στο ΚΕΠΥΟ, η αίτηση οριστικοποιείται.
 • Αν δεν επιβεβαιώνεται ο θάνατος, εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα, και η αίτηση οριστικοποιείται.

Αποσφαλμάτωση: Κατά τη διάρκεια της αποσφαλμάτωσης, ελέγχεται εάν υπάρχει δηλωμένη ημερομηνία θανάτου στο επικαιροποιημένο αρχείο ΚΕΠΥΟ. Αν δεν επιβεβαιωθεί, το αγροτεμάχιο έχει εύρημα με επίπτωση «Μη πληρωμή».

Αγροτεμάχια που ανήκουν σε ιδιοκτήτες, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και έχουν συνάψει μακροχρόνια συμβολαιογραφικά ενοικιαστήρια

 • Ο παραγωγός εισάγει τον τίτλο ιδιοκτησίας «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης» και επισυνάπτει το αντίστοιχο δικαιολογητικό.
 • Καταχωρίζει τον ΑΦΜ του εκμισθωτή και τσεκάρει την ένδειξη «Κάτοικος Εξωτερικού».
 • Γίνεται διασταύρωση με το αρχείο που έχει παραληφθεί από το ΚΕΠΥΟ:
 • Αν ο ΑΦΜ του εκμισθωτή υπάρχει στο αρχείο ΚΕΠΥΟ και είναι «1125-ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού», ο ΑΤΑΚ μένει κενός. Η αίτηση οριστικοποιείται.
 • Αν ο ΑΦΜ του εκμισθωτή δεν υπάρχει στο αρχείο ΚΕΠΥΟ ή δεν είναι «1125-ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού», εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα, και η αίτηση οριστικοποιείται.

Αποσφαλμάτωση: Κατά τη διάρκεια της αποσφαλμάτωσης ελέγχεται το πεδίο ΔΟΥ για τον ΑΦΜ των εκμισθωτών από το επικαιροποιημένο αρχείο ΚΕΠΥΟ. Αν δεν επιβεβαιωθεί, το αγροτεμάχιο έχει εύρημα με επίπτωση «Μη πληρωμή».

Αγροτεμάχια δημόσια, εκκλησιαστικά

 • Ο παραγωγός εισάγει τον τίτλο ιδιοκτησίας «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης» και επισυνάπτει το αντίστοιχο δικαιολογητικό.
 • Καταχωρίζει υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του εκμισθωτή, τσεκάρει την ένδειξη «Δημόσιο» ή «Εκκλησιαστικό» ανάλογα με την περίπτωση.
 • Ο ΑΤΑΚ μένει κενός. Η αίτηση οριστικοποιείται.

Αποσφαλμάτωση: Κατά τη διάρκεια της αποσφαλμάτωσης διασταυρώνεται η Νομική μορφή των εκμισθωτών με το επικαιροποιημένο αρχείο ΚΕΠΥΟ. Αν δεν επιβεβαιωθεί, το αγροτεμάχιο έχει εύρημα με επίπτωση «Μη πληρωμή».

Αγροτεμάχια που είναι ακτημονικά

 • Ο παραγωγός εισάγει ως τίτλο ιδιοκτησίας «Ακτημονικό» και επισυνάπτει υποχρεωτικά δικαιολογητικό «Βεβαίωση οικείας υπηρεσίας για ακτημονικό».

Αγροτεμάχια αναδασμών που δεν ολοκληρωθήκαν

 • Ο παραγωγός εισάγει ως τίτλο ιδιοκτησίας «Αναδασμός» και επισυνάπτει υποχρεωτικά το αντίστοιχο δικαιολογητικό «Βεβαίωση οικείας υπηρεσίας για Αναδασμό Εν Εξελίξει».

Πολυετή μισθωτήρια για συμμετοχή σε πολυετή προγράμματα

 • Ο παραγωγός εισάγει ως τίτλο ιδιοκτησίας «Ιδιωτικό συμφωνητικό» και επισυνάπτει το αντίστοιχο δικαιολογητικό.
 • Καταχωρίζει υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του εκμισθωτή, τσεκάρει την ένδειξη «Πολυετές πρόγραμμα».
 • Γίνεται έλεγχος για το αν ο υποβάλλων την αίτηση συμμετέχει σε κάποιο από τα προγράμματα που έχουν πολυετείς δεσμεύσεις:
 • Δάσωση γεωργικών γαιών
 • Αναδιάρθρωση αμπελώνων
 • Μακροχρόνια Παύση Γαιών
 • Διάδοχος πρόωρης συνταξιοδότησης
 • Εάν ο έλεγχος είναι επιτυχής, τότε η αίτηση οριστικοποιείται, διαφορετικά εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα.

Αποσφαλμάτωση: Κατά τη διάρκεια της αποσφαλμάτωσης, ελέγχεται αν ο παραγωγός συμμετέχει σε κάποιο από τα προγράμματα που έχουν πολυετείς δεσμεύσεις. Αν δεν επιβεβαιωθεί, το αγροτεμάχιο έχει εύρημα με επίπτωση «Μη πληρωμή».