Αύξηση της χρήσης βιοενέργειας που παράγεται από τη δασοκομία

BIOMASS

Την πρωτιά ανάμεσα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καταλαμβάνει η βιοενέργεια, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που εξέδωσε το JRC. Συγκεκριμένα, η ενέργεια που παράγεται από βιομάζα αντιπροσώπευε το 2016 το 59% της συνολικής κατανάλωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ και το 10% όλων των πηγών ενέργειας.

Σύμφωνα με το JRC, η χρήση της βιοενέργειας συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, καθώς το 96% της πρώτης ύλης παράγεται εντός της ΕΕ με την περισσότερη να προέρχεται από τη δασοκομία. Με βάση τα δεδομένα του 2016, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι πέντε μεγαλύτεροι καταναλωτές βιοενέργειας στην ΕΕ. Ωστόσο, οι χώρες της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής, αλλά και η Αυστρία καταναλώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό βιοενέργειας ανά άτομο.

Η βιομάζα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πρώτων υλών, όπως η βιομάζα που προέρχεται από τη γεωργία (υπολείμματα καλλιεργειών, υπολείμματα ζωικής προέλευσης, ζωικά απόβλητα, ενεργειακές καλλιέργειες κ.λπ.), τη δασοκομία (υπολείμματα υλοτομίας, παραπροϊόντα επεξεργασίας ξύλου) και τα άλλα είδη βιολογικών αποβλήτων (απόβλητα τροφίμων, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων).