Τα βιοκαύσιμα με βάση τα αγροτικά προϊόντα δεν είναι απαραιτήτως ζημιογόνα για το περιβάλλον

Αντικρουόμενα τα πορίσματα μελετών για λογαριασμό της Κομισιόν

«Το παράδειγμα της Βραζιλίας καταδεικνύει ότι η καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου μπορεί να αποτελέσει πρώτη ύλη τόσο τροφίμων όσο και αιθανόλης –προκειμένου η τελευταία να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο–, χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον ή να πιέζονται προς τα πάνω οι τιμές των τροφίμων», τόνισε ανώτατο στέλεχος του Τμήματος Φυσικών Πόρων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO).

Μιλώντας σε εκδήλωση της EURACTIV, ο Olivier Dubois χαρακτήρισε τη συζήτηση για τα βιοκαύσιμα ως ένα πολύπλοκο ζήτημα, στο οποίο θα πρέπει να αποφευχθούν οι υπεραπλουστευμένες και σαρωτικές δηλώσεις. «Υπάρχει μια παγιωμένη αντίληψη ότι τα βιοκαύσιμα, με βάση τα αγροτικά προϊόντα, είναι αναγκαστικά κακά για τα τρόφιμα, όταν θα πρέπει να θεωρούνται ως ένα εργαλείο για υπεύθυνες επενδύσεις στη γεωργία και στην αγροτική ανάπτυξη», σχολίασε ο υπάλληλος του FAO.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντιδιαστολή με την απόφαση της ΕΕ να θέσει ανώτατο όριο στα βιοκαύσιμα με βάση τα τρόφιμα, η οποία βασίστηκε σε επιστημονικές εκθέσεις. Στη μελέτη Globiom, που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Μάρτιο, είχε διαπιστωθεί ότι ο αντίκτυπος των βιοκαυσίμων στο κλίμα είναι πολύ υψηλότερος από τη συμβατική αιθανόλη, αμφισβητώντας την πολιτική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα.

Πρόσφατα, όμως, μια άλλη επιστημονική μελέτη, που κυκλοφόρησε από την Κομισιόν, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μείγμα βιοκαυσίμου E20 (20% αιθανόλη αναμεμειγμένη σε βενζίνη) συντελεί στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ένα από τα σενάρια της μελέτης υποδεικνύει ότι με αυτόν τον τρόπο οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου δύνανται να μειωθούν κατά 4% έως το 2030. Η E20 δεν έχει εισαχθεί ακόμη στην ΕΕ. Η βελτίωση και η τυποποίησή της συνεχίζεται, καθώς αναμένεται να διατεθεί στην αγορά σε δέκα χρόνια.