Βλαβερή για το κλίμα η αλόγιστη καταφυγή στη βιομάζα ξύλου

Πώς η εκτεταμένη υλοτόμηση ενδέχεται να αυξήσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

viomaza-ksilou-vlaveri-gia-to-klima

Ανοιχτή επιστολή στους υπευθύνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ απέστειλε μια ομάδα επιστημόνων, προειδοποιώντας ότι η προγραμματισμένη αύξηση της υλοτόμησης των δασών για τη χρήση βιοενέργειας θα έχει πιθανότατα αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα. Στο κείμενο που δημοσιεύει το EURACTIV, οι υπογράφοντες εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την επιστημονική βάση των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων σχετικά με τον κανονισμό του τομέα των χρήσεων γης, των αλλαγών χρήσεων γης και της δασοκομίας (LULUCF) και τα κριτήρια βιωσιμότητας για τη βιομάζα στην ισχύουσα οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο τομέας LULUCF είναι ενταγμένος στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030. Ένα κρίσιμο σημείο είναι ότι η προώθηση της αύξησης της ενεργού διαχείρισης των δασών στο πλαίσιο του σχετικού κανονισμού ενθαρρύνει την αύξηση των επιπέδων υλοτόμησης, προκειμένου να υποκατασταθούν τα ορυκτά καύσιμα και τα προϊόντα τους από το ξύλο και τη βιοενέργεια, χωρίς όμως να υπολογίζονται οι πλήρεις επιπτώσεις. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τα ανθεκτικά οικοσυστήματα, λόγω της αύξησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επηρεάζοντας τις βιοφυσικές διεργασίες και προκαλώντας επιπλέον απώλειες οικοτόπων. Μέχρι στιγμής, τα συσσωρευμένα στοιχεία δείχνουν ότι η προτεινόμενη στρατηγική για την ΕΕ κινδυνεύει να είναι αντιπαραγωγική.

Η εκτεταμένη υλοτόμηση οδηγεί σε άμεση μείωση του σταθερού αποθέματος άνθρακα των δασών. Μάλιστα, μπορεί να χρειαστούν δεκαετίες ή και ολόκληροι αιώνες έως ότου τα αποθέματα άνθρακα αποκατασταθούν. Δεδομένου ότι περίπου το 60% του ξύλου στην Ευρώπη χρησιμοποιείται για παραγωγή βραχύβιας ενέργειας, γίνεται αντιληπτό ότι μεγάλο μέρος του άνθρακα απελευθερώνεται αμέσως. Επίσης, επηρεάζει το κλίμα μέσω βιοφυσικών διεργασιών, όπως είναι το φαινόμενο albedo (η ανάκλαση μέρους της ακτινοβολίας από τον πλανήτη), η εξατμισοδιαπνοή (απελευθέρωση νερού υπο μορφή υδρατμών τόσο μέσω της φυσικής εξάτμισης όσο και μέσω της διαπνοής) και ο σχηματισμός νεφών, αλλά και τη δομή του δασικού οικοσυστήματος.

Η επιστημονική ομάδα ζητά επειγόντως δράση από τα κράτη-μέλη, προκειμένου να καταπολεμήσουν τις απειλές που απορρέουν από την πολιτική της ΕΕ.