Με χαμηλές βάσεις η εισαγωγή στις γεωπονικές σχολέs

Μεγάλο ήταν το ποσοστό των πανεπιστημιακών σχολών στις οποίες οι υποψήφιοι εισήλθαν με μόρια λιγότερα των 10.000, μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια την Παρασκευή 28/8. Ανάμεσα στις σχολές που διαμόρφωσαν βάσεις κοντά στο δέκα ή και λιγότερο βρίσκονται και τμήματα που αφορούν τις γεωπονικές σπουδές σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, οι βάσεις εισαγωγής διαμορφώθηκαν ως εξής:

Γεωπονικές Σχολές στην περιφέρεια

Σε αρκετά χαμηλά επίπεδα κινήθηκαν οι βάσεις στις γεωπονικές σχολές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η βάση στο Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας στη Λάρισα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαμορφώθηκε στα 7.650 μόρια και στο Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στον Βόλο διαμορφώθηκε στα 6.550 μόρια.

Στα 10.275 μόρια διαμορφώθηκε η βάση για το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος στον Βόλο. Ακόμα χαμηλότερα, όμως, κινήθηκαν οι βάσεις για τα Τμήματα Γεωπονίας σε πόλεις όπως η Άρτα, η Αμαλιάδα η Φλώρινα. Συγκεκριμένα:

Τέλος, στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ορεστιάδα η βάση έφτασε τα 3.825 μόρια, ενώ στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Καρπενήσι υπήρχε υποψήφιος που εισήχθη με μόλις 625 μόρια.