Χανιά: Εργαστήριο για την ίδρυση και τη λειτουργία διδακτικής φάρμας

Διήμερο θεματικό εργαστήριο στα Χανιά, με αντικείμενο την ίδρυση και τη λειτουργία διδακτικής φάρμας, διοργανώνει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ στις 17 και 18 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ», του Υπομέτρου 19.3 CLLD/LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η πρώτη μέρα περιλαμβάνει εισηγήσεις και παρουσιάσεις στην Ανώπολη Σφακίων (αίθουσα τοπικής κοινότητας) και η δεύτερη εκπαιδευτικές επισκέψεις σε τοπικές επιχειρήσεις.

Το έργο υλοποιείται από τις πέντε Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Κρήτης, Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (ΟΤΔ Ηρακλείου και ΟΤΔ Μεσαράς), Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ, AKOMM ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ και Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ. Στόχος του σχεδίου είναι η διασύνδεση του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα με τον τουρισμό και κυρίως με εναλλακτικές μορφές του, καθώς και η ανάπτυξη δικτύου διαδρομών από επισκέψιμες διδακτικές φάρμες στην Κρήτη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ευρύτεροι στόχοι της διαφοροποίησης της οικονομικής βάσης, της αύξησης της απασχόλησης και των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων και των αγροτών σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους γεωργούς και κτηνοτρόφους της περιοχής για συμμετοχή στο διήμερο πιλοτικό βιωματικό εργαστήριο, με θέμα την ίδρυση και τη λειτουργία διδακτικής φάρμας, να υποβάλουν αίτηση. Αντίστοιχα σεμινάρια έχουν πραγματοποιηθεί και στους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνης. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο βιωματικό εργαστήριο που διοργανώνει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ είναι η κύρια εκμετάλλευση του ενδιαφερόμενου να βρίσκεται σε περιοχή που εφαρμόζεται πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Χανίων.