Χανιά: Κατάθεση προτάσεων Τοπικού Προγράμματος “Αλιεία και Θάλασσα”

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ και ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» νομού Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 403.000 ευρώ.

Στα πλαίσια της προκήρυξης υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, 4 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 1.462.700 ευρώ, ποσό που υπερκαλύπτει κατά 363% τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της Επιλογής και ένταξης των πράξεων σύμφωνα με την πρόσκληση.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ευχαριστεί όλους τους φορείς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και εκφράζει την ικανοποίηση του για την συνολική εξέλιξη της Πρόσκλησης, από τον σχεδιασμό, τη δημοσίευση έως και την καταληκτική ημερομηνία με την υποστήριξη των στελεχών της, και στελεχών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Διαχειριστικές Αρχές που εμπλέκονται στην διοικητική διαδικασία.

Οποιαδήποτε πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού: www.oakae.gr

Πηγή: ertnews.gr